ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là

hint-header

Bạn đang xem: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là

Cập nhật ngày: 04-12-2022


Chia sẻ bởi: Đoàn chỉ Châu


Ý nghĩa đa số của việc tạo hình vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ nguyên vật liệu mang đến công nghiệp.

B

sử dụng phù hợp khoáng sản khu đất, góp thêm phần đảm bảo môi trường thiên nhiên.

C

khai thác đảm bảo chất lượng không những thế mạnh, đưa đến nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch cơ cấu tổ chức nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Chủ đề liên quan

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển những khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển ở bắc Trung Sở là

A

cách tân và phát triển cơ cấu tổ chức bờ cõi, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển tạo ra sản phẩm & hàng hóa, tăng cường việc xuất khẩu, lôi cuốn góp vốn đầu tư.

C

 phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phân bổ tạo ra, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D

 làm di chuyển cơ cấu tổ chức tạo ra, phong phú thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn tạo ra, nâng lên mứ sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo nên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, phong phú tạo ra, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu bú mớm góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ tạo ra, tạo nên nhiều việc thực hiện.

Chuyên môn hóa tạo ra cây lâu năm nhiều năm ở vùng Bắc Trung Sở đa số phụ thuộc vào ĐK tiện lợi nào là dau đây?

A

Đất tía dan khá phì nhiêu màu mỡ vùng cồn phía tây, với một vài hạ tầng chế trở thành.

B

Nguồn làm việc nhộn nhịp, dân ở với kinh nghiệm tay nghề đoạt được đương nhiên.

C

Đất cát trộn ở đồng vày ven bờ biển, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc độ ẩm.

D

Cơ sở hạ tầng càng ngày càng đáp ứng, lôi cuốn được nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình vùng triệu tập chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng phù hợp khoáng sản khu đất, góp thêm phần đảm bảo môi trường thiên nhiên.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ nguyên vật liệu mang đến công nghiệp.

C

khai thác đảm bảo chất lượng không những thế mạnh, đưa đến nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch cơ cấu tổ chức nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa đa số của việc thiết kế những cảng nước thâm thúy ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy cách tân và phát triển kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường lôi cuốn góp vốn đầu tư, di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy cách tân và phát triển nền kinh tế tài chính hé, tạo hình những khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường lôi cuốn khách hàng du ngoạn, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa chủ yếu của việc thu hút đầu tư vô cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A

Khai thác hiệu suất cao nguồn lực có sẵn, nâng lên năng lượng cho những hạ tầng tạo ra.

B

chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành, tạo hình nhiều khu vực công nghiệp triệu tập.

C

hoàn thiện hạ tầng vật hóa học, tạo nên thêm thắt nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

D

mở rộng lớn qui tế bào tạo ra, nâng lên mức độ đối đầu mang đến nhiều thành phầm.

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ rệt đa số là do

A

phát triển việc nuôi trồng thủy sản, nâng lên unique cuộc sống

B

tăng cường đánh bắt cá thủy sản xa xôi bờ, tăng nhanh chế trở thành thủy sản.

C

giới hạn đánh bắt cá ven bờ, triệu tập cách tân và phát triển nông – lâm nghiệp.

D

tạo hình những vùng lúa thâm nám canh, đưa đến nhiều thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển các quy mô nông–lâm phối kết hợp ở vùng trung du của Bắc Trung Sở là

A

sử dụng phù hợp khoáng sản, tăng thu nhập, cách tân và phát triển hạ tầng kinh tế tài chính.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ nguyên vật liệu mang đến công nghiệp chế trở thành.

C

tạo mối cung cấp sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa và đáp ứng mang đến yêu cầu xuất khẩu.

D

góp phần gửi dịchcơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, đảm bảo môi trường thiên nhiên, cách tân và phát triển bền vững và kiên cố.

B

cung cấp cho nguyên vật liệu mang đến chế trở thành, tạo nên thành phầm có mức giá trị.

C

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

D

đẩy nhanh chóng vận tốc phát triển, di chuyển cơ cấu tổ chức kinhtế.

Điều khiếu nại tiện lợi đa số nhằm cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn nguyên vẹn và nhiên liệu đầy đủ, vùng biển cả nhiều tiềm năng, làm việc phần đông.

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

B

năng lượng đáp ứng, nhiều vốn liếng, trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa dễ dàng và đơn giản qua quýt cửa ngõ khẩu, cảng biển cả.

C

vị trí cầu nối Bắc - Nam, giao thông vận tải vận tải đường bộ đồng điệu, chuyên môn làm việc được nâng lên.

D

một số tài nguyên trữ lượng rộng lớn, nguyên vật liệu kể từ nông nghiệp, làm việc kha khá rẻ mạt.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc bấy giờ với sự dịch gửi cần thiết đa số vì thế hiệu quả của

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kỹ năng, khai quật thế mạnh, nâng dân trí.

B

thu bú mớm góp vốn đầu tư, cách tân và phát triển hạ tầng, nâng unique làm việc.

C

hội nhập toàn thị trường quốc tế thâm thúy rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

mở rộng lớn liên minh quốc tế, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, đẩy mạnh những nguồn lực có sẵn.

Ý nghĩa đa số của việc thiết kế hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

tạo đi ra những thay cho thay đổi rộng lớn, xúc tiến sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính xã hội mang đến vùng.

B

tạo tiện lợi phong phú sản phẩm & hàng hóa vận gửi, nâng lên vị thế của vùng.

C

tăng kỹ năng lôi cuốn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, xúc tiến cách tân và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D

làm thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển, xử lý việc thực hiện.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

phục vụ yêu cầu người dân, khai quật khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

đẩy mạnh chia sẻ với những vùng xúc tiến cách tân và phát triển du ngoạn.

C

thúc đẩy cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội, tiện lợi lôi cuốn góp vốn đầu tư.

D

tạo hạ tầng tạo hình thành phố mới, phân bổ dân ở và làm việc.

Việc thiết kế khối hệ thống những trường bay, bến cảng ở Bắc Trung Sở nhằm mục tiêu mục tiêu đa số

A

nâng cao tầm quan trọng trung gửi của vùng, lôi cuốn làm việc cho tới.

B

Hình trở nên chuỗi những khu đô thị và trung tâm công nghiệp ở phía tây.

C

tạo đi ra thế Open hơn thế nữa nhằm hội nhập, xúc tiến cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

D

phát triển công nghiệp theo hướng thâm thúy, lôi cuốn nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

Ngành công nghiệp tạo ra vật tư thiết kế ở vùng Bắc Trung Sở cách tân và phát triển đa số do

A

thu bú mớm nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng cách tân và phát triển.

B

hạ tầng cách tân và phát triển đồng điệu, mối cung cấp làm việc đầy đủ, chuyên môn tạo ra cao.

C

lao động với chuyên môn cao, nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn, nguyên vật liệu đầy đủ.

D

nguyên liệu đa dạng và phong phú, lôi cuốn nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

Thuận lợi đa số nhằm cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

mối cung cấp làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng biển cả.

B

nhiều cảng biển cả, nguyên vật liệu khá đầy đủ, lôi cuốn nhiều góp vốn đầu tư.

C

dân sinh nhộn nhịp, có khá nhiều khu vực công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

D

nhiều tài nguyên, giá chỉ nhân lực khá rẻ mạt, những khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển.

Giải pháp đa số tăng cường cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, lôi cuốn góp vốn đầu tư và đào tạo và huấn luyện làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, cách tân và phát triển tích điện và khu vực kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao chuyên môn làm việc, tăng nhanh links vùng và cách tân và phát triển thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển những khu vực kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và những vùng lúa thâm nám canh ở Bắc Trung Sở là

A

xúc tiến cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của vùng và tạo nên ĐK tiện lợi lôi cuốn góp vốn đầu tư.

B

tạo nên hạ tầng tạo hình những thành phố mới, thay cho thay đổi diện mạo kinh tế tài chính vùng quê của vùng.

C

di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và hỗ trợ nguyên vật liệu mang đến công nghiệp chế trở thành.

D

khai quật đảm bảo chất lượng rộng lớn những thế mạnh về nông nghiệp và đưa đến nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới mẻ trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương thức tạo ra, đưa đến việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân trượt lại tạo ra, tạo nên nguyên vật liệu mang đến công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, cách tân và phát triển tạo ra sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển kinh tế tài chính của những thị trấn phía tây ở vùng Bắc Trung Sở là

A

khai thác tối nhiều tiềm năng về kinh tế tài chính, xúc tiến việc tạo hình những chuỗi thành phố mới.

B

sử dụng hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, phân bổ lại dân ở, làm việc vô vùng.

C

khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, xúc tiến chia sẻ với những nước láng giềng.

D

nâng lên cuộc sống cho những người dân, rời chênh chênh chếch chuyên môn cách tân và phát triển vô vùng.

Xem thêm: quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay