Xuất Danh Bạ Từ Icloud Sang Gmail

     

Nếu bạn sinh ra vào thời điểm trước khi điện thoại di động ra đời, bạn có thể nhớ việc tạo và di chuyển danh bạ của mình từ điện thoại này sang điện thoại khác cách đây một hoặc hai thập kỷ đã khó khăn như thế nào. Quay lại những ngày đó, bạn buộc phải nhập hoặc viết thủ công số điện thoại của tất cả những người bạn biết và sau đó ghi lại chúng trên một thiết bị mới.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng Danh bạ bây giờ sẽ bắt đầu nhập các liên hệ bạn đã xuất từ ​​iCloud và thêm chúng vào điện thoại của bạn.

Bạn muốn sao lưu iPhone của mình?

Nếu bạn muốn sao chép bây giờ chỉ danh bạ iCloud của mình mà còn tất cả dữ liệu quan trọng từ iPhone của mình, bạn có thể muốn sao lưu iPhone của mình để có thể dễ dàng khôi phục nội dung và cài đặt trên thiết bị của mình khi bạn đặt lại hoặc mua một cái mới.Chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn đầy đủ sẽ giúp bạn sao chép tất cả dữ liệu trên iPhone của bạn và lưu trữ chúng trên đám mây hoặc cục bộ.