Xuất Danh Bạ Từ Icloud Sang Gmail

     

Nếu bạn sinh ra vào thời điểm trước khi smartphone di hễ ra đời, bạn cũng có thể nhớ câu hỏi tạo và dịch rời danh bạ của bản thân từ điện thoại cảm ứng này sang smartphone khác từ thời điểm cách đó một hoặc nhị thập kỷ đã khó khăn khăn như vậy nào. Trở về những ngày đó, chúng ta buộc yêu cầu nhập hoặc viết bằng tay số điện thoại cảm ứng của tất cả những người các bạn biết và sau đó đánh dấu chúng bên trên một đồ vật mới.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng Danh bạ bây chừ sẽ bước đầu nhập các tương tác bạn đã xuất từ bỏ ​​iCloud cùng thêm nó vào điện thoại của bạn.

Bạn ý muốn sao giữ iPhone của mình?

Nếu bạn muốn sao chép bây chừ chỉ danh bạ iCloud của chính bản thân mình mà còn tất cả dữ liệu đặc biệt quan trọng từ iPhone của mình, bạn có thể muốn sao lưu iPhone của bản thân mình để có thể dễ dàng phục hồi nội dung cùng cài ném lên thiết bị của mình khi các bạn đặt lại hoặc mua một chiếc mới.Chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn khá đầy đủ sẽ góp bạn coppy tất cả tài liệu trên iPhone của bạn và lưu trữ chúng trên đám mây hoặc cục bộ.