xấu rộng là xấu có độ dài bằng

Câu hỏi:

09/07/2020 17,687

Bạn đang xem: xấu rộng là xấu có độ dài bằng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý nhất lúc tiến hành những thao tác ghi tài liệu vô tệp :

A. Mở tệp => Gắn thương hiệu tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

B. Mở tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Gán thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C. Gắn thương hiệu tệp => Mở tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

D. Gắn thương hiệu tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Câu 2:

Câu mệnh lệnh Rewrite(<biến tệp>) ; tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp mang đến thương hiệu biến đổi tệp

B. Khai báo biến đổi tệp

C. Thủ tục đóng góp tệp

D. Thủ tục phanh thương hiệu nhằm ghi dữ liệu

Câu 3:

Nếu hàm eoln( ) mang đến độ quý hiếm bởi vì true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí:

A. Đầu dòng

B. Đầu tệp

Xem thêm: đông nam á biển đảo không phải là khu vực

C. Cuối dòng

D. Cuối tệp

Câu 4:

Câu mệnh lệnh Assign(<biến tệp> , <tên tệp) ; tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Thủ tục gắn thương hiệu tệp mang đến thương hiệu biến đổi tệp

B. Thủ tục phanh thương hiệu nhằm hiểu dữ liệu

C. Khai báo biến đổi tệp

D. Thủ tục đóng góp tệp

Câu 5:

Câu mệnh lệnh dùng làm hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng đem dạng:

A. Read(<tên tệp> , <danh sách kết biến>);

B. Read(<biến tệp> , <danh sách kết biến>);

C. Write(<tên tệp> , <danh sách kết biến>);

D. Write(<biến tệp> , <danh sách kết biến>);

Câu 6:

Viết chương trình:

Nhập vào một trong những xâu kí tự động.

Đếm và in rời khỏi screen số kí tự động là vệt cơ hội đem vô xâu.

Xem thêm: phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để

TÀI LIỆU VIP VIETJACK