xâu kí tự là

Xâu kí tự động là bao gồm 2 kí tự động trở lên trên, đem loại tài liệu vô pascal là string.

Bạn đang xem: xâu kí tự là

VD: ab là xâu kí tự động, pascal là xâu kí tự động.

Trình bày phần khai báo vươn lên là vô pascal:

a: string;

với độ quý hiếm của a là bcd thìa là xâu kí tự động.

- Khi độ quý hiếm của a đem 2 kí tự động trở lên trên thì người sử dụng string, còn có một không hai 1 kí tự động thì người sử dụng char (1 kí tự)

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: nội dung hội nghị thành lập đảng