vùng nội thủy của nước ta không phải là

Câu hỏi:

01/03/2022 32,270

A. hạ tầng ven bờ đại dương nhằm tính chiều rộng lớn hải phận.

Bạn đang xem: vùng nội thủy của nước ta không phải là

B. kể từ mép nước thủy triều thấp nhất cho tới lối hạ tầng.

Đáp án chủ yếu xác

C. vùng tiếp giáp lục địa, ở nhập lối hạ tầng.

D. một thành phần được coi như bờ cõi bên trên lục địa.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với lục địa, ở phía nhập của lối hạ tầng. Ngày 12-11-1982 nhà nước VN vẫn đi ra tuyên tía quy ấn định lối hạ tầng ven bờ đại dương nhằm tính chiều rộng lớn hải phận nước Việt Nam. Vùng nội thủy cũng rất được coi như thành phần bờ cõi bên trên lục địa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận ấn định này sau đây không đúng về chân thành và ý nghĩa địa điểm địa lí nước ta?

Xem thêm: want + to v hay ving

Câu 2:

Vị trí địa lí nước ta không tạo thuận tiện mang đến sinh hoạt này sau đây?

Câu 3:

Vị trí địa lí thực hiện mang đến VN nên giải quyết và xử lý yếu tố tài chính này sau đây?

Câu 4:

Đường biên cương trên biển khơi và bên trên lục địa của VN nhiều năm gặp gỡ trở ngại lớn số 1 về

Câu 5:

Ý nghĩa cần thiết về văn hóa truyền thống - xã hội của địa điểm địa lí VN là

Câu 6:

Sự phân hóa đa dạng mẫu mã của ngẫu nhiên và tạo hình những vùng ngẫu nhiên không giống nhau ở VN đa phần do

Câu 7:

Sự đa dạng mẫu mã về bạn dạng sắc dân tộc bản địa của VN là vì vị trí

Câu 8:

Nhân tố này sau đây đưa ra quyết định tính phong phú và đa dạng về bộ phận loại của giới thực vật nước ta?

Xem thêm: bài tập viết lại câu điều kiện

Câu 9:

Trong những vùng đại dương tại đây, vùng này sở hữu diện tích S rộng lớn nhất?

Câu 10:

Ý nghĩa tài chính của vùng địa lý VN là

Câu 11:

Ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo nước tớ về kinh tế là