vòng lặp while kết thúc khi nào?

Câu hỏi:

10/05/2020 56,341

Bạn đang xem: vòng lặp while kết thúc khi nào?

A. Khi một ĐK mang lại trước được thỏa mãn

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Vòng lặp While – do là vòng lặp chưa chắc chắn trước số lượt lặp bởi vậy việc lặp chỉ kết cổ động Lúc một ĐK mang lại trước được thỏa mãn nhu cầu.

   Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải Việc nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho biết thêm thành quả của đoạn lịch trình bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 vì thế write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện tại một số trong những 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện tại 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện tại một số trong những 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S>108. Điều khiếu nại này tại đây mang lại vòng lặp while – vì thế là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 kết thúc đã

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 4:

Việc thứ nhất nhưng mà câu mệnh lệnh While ... vì thế cần thiết tiến hành là gì?

A. Thực hiện tại < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện tại câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số lượt chưa chắc chắn trước:

A. While < ĐK > vĩ đại < câu mệnh lệnh >;

B. While < ĐK > vĩ đại < câu mệnh lệnh 1 > vì thế < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > vì thế ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > vì thế < câu mệnh lệnh >;

Câu 6:

Hoạt động này tại đây lặp với số lượt lặp chưa chắc chắn trước?

A. Ngày tắm nhị lần

B. Học bài bác cho đến Lúc nằm trong bài

C. Mỗi tuần cút cửa hàng sách một lần

D. Ngày tấn công răng 2 lần

TÀI LIỆU VIP VIETJACK