vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 43


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Tổng thích hợp đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 43

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy thứu tự những trung điểm M, N, Phường, Q. Nối tứ điểm cơ và để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông với diện tích S đều bằng nhau.

  Diện tích từng tam giác vày tích phỏng lâu năm nhì cạnh góc vuông phân tách mang lại 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ vày diện tích hình vuông vắn ABCD trừ cút tổng diện tích S các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- Tìm tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD tớ lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân tách mang lại diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, Phường, Q thứu tự là trung điểm của AB, BC, CD và AD nên tớ với :

                  AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

                  4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

                 2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Ta thấy những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ với diện tích S đều bằng nhau.

Diện tích tứ giác MNPQ là :

                  16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

                 \(\displaystyle 8 : 16  = {1 \over 2}\)

                                         Đáp số :  \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Quảng cáo

Bài 2

Cho hình mặt mày bao gồm hình chữ nhật ABCD với AD = 2dm và 1/2 hình tròn trụ tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích S phần đang được tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều lâu năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ chào bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Ta với nửa đường kính OD = 2 dm, chiều lâu năm hình chữ nhật ABCD là

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O là :

Xem thêm: bài văn tả cô giáo lớp 5 ngắn gọn

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần đang được tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

                    Đáp số : 1,72dm2.

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) với AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhì hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) Diện tích từng hình tam giác cơ. 

b) Tỉ số xác suất của diện tích S hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình thang ABCD = (đáy rộng lớn + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- Diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- Diện tích tam giác ABC = diện tích S hình thang ABCD – diện tích S tam giác ADC.

- Để lần tỉ số xác suất của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC tớ lần thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp sau đó nhân thương tìm kiếm được với 100 và thêm thắt kí hiệu % vô phía bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang ABCD là :

 \(\displaystyle {{\left( {20 + 40} \right) \times 30} \over 2} = 900\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ADC là :

 \(\displaystyle {{40 \times 30} \over 2} = 600\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ABC là :

\(900 – 600 = 300 (cm^2)\)

b) Tỉ số xác suất của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC là :

 \(300 : 600 = 0,5 = 50\% \) 

Đáp số : a) Diện tích tam giác ABC : \(300cm^2\) ;

                  Diện tích tam giác ADC : \(600cm^2 \)

                   b) \(50\% \).                                 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập dượt phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 117 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 116 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cuso4 có kết tủa không

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.