vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài bác 172 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Tổng hợp ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

b) 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức sở hữu luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao tiến hành tính luật lệ nhân, phân tách trước, tiến hành luật lệ nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

\(\eqalign{ &=\left( {2,5 \times 4,2 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = \left( {10,5 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = 5:2,5 \cr 
& = 2 \cr} \)

b) 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

    = 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 2 tiếng đồng hồ 10 phút

    = 4 giờ 65 phút

    = 5 giờ 5 phút

Quảng cáo

Bài 2

Viết tiếp vô khu vực chấm mang đến tương thích :

Số tầm nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là: ...............................

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là: ......

c)  \(\displaystyle {1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là: ......................................

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : Số tầm nằm trong = tổng : số những số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Số tầm nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là :

\((28 + 34 + 41 + 45) : 4 = 37\)

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là : 

\((3,52 + 0,71 + 6,04 + 5,12 + 4,46)\) \(: 5= 3,97\)

c) \(\displaystyle{1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là : 

\(\displaystyle\left({1 \over 2}+{3 \over 4}+{4 \over 5}\right) : 3 = {{41} \over {60}}\) 

Bài 3

Một ngôi trường đái học tập sở hữu tỉ số tỷ lệ của số học viên nữ giới và số học viên nam giới là 112%. tường rằng ngôi trường cơ sở hữu 636 học viên. Hỏi ngôi trường đái học tập cơ sở hữu từng nào học viên nam giới ?

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số thân ái số học viên nữ giới và số học viên nam

- Giải vấn đề dò thám nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số cơ.

Lời giải chi tiết:

Vì tỉ số tỷ lệ của số học viên nữ giới và số học viên nam giới là 112% nên tỉ số của số học viên nữ giới và số học viên nam giới là  $\frac{{112}}{{100}} = \frac{{28}}{{25}}$

Tổng số phần cân nhau là

28 + 25 = 53 (phần)

Số học viên nam giới của ngôi trường cơ là

636 : 53 x 25 = 300 (học sinh)

Đáp số : 300 học viên.

Bài 4

Xem thêm: đề văn nghị luận xã hội

Giá một áo sơ-mi là 90 000 đồng . Sau nhị phiên hạn chế giá bán, từng phiên hạn chế 10% (so với giá bán ban đầu) thì giá thành áo sơ-mi này đó là từng nào đồng ?

Phương pháp giải:

- Tìm số chi phí được hạn chế sau thời điểm hạn chế giá bán lần thứ nhất = giá thành ban sơ : 100 × 10.

- Tìm giá thành áo sơ mi sau hạn chế giá bán phiên đầu 

- Tìm số chi phí được hạn chế sau thời điểm hạn chế giá bán phiên loại hai 

- Tìm giá bán bán áo sơ-mi sau nhị phiên hạn chế giá 

Lời giải chi tiết:

Số chi phí hạn chế giá bán từng áo sơ-mi lần thứ nhất là :

90000 : 100 ⨯ 10 = 9000 (đồng)

Giá chào bán áo sơ-mi sau hạn chế giá bán lần thứ nhất là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số chi phí hạn chế giá bán từng áo sơ-mi phiên loại nhị là :

81000 : 100 ⨯ 10 = 8100 (đồng)

Giá chào bán áo sơ-mi sau nhị phiên hạn chế giá bán :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

                   Đáp số : 72900 đồng.

Bài 5

Một tàu thủy sở hữu véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng là a km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là b km/giờ.

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi loại.

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu ngược loại.

c) Dùng sơ thiết bị đoạn trực tiếp nhằm biểu thị hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi loại và Khi tàu ngược loại.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi loại = véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Vận tốc ngược loại = véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng – vận tốc làn nước.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của tàu thủy Khi tàu xuôi loại là :

a + b (km/giờ)

b) Vận tốc của tàu thủy Khi tàu ngược loại là :

a – b (km/giờ)

c) Ta sở hữu sơ thiết bị : 

Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi loại và Khi tàu ngược loại được thể hiện tại bên trên sơ thiết bị là đoạn trực tiếp b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi loại và Khi tàu ngược loại bởi vì gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời của làn nước.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 173 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài bác 173 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 174 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 132, 133 VBT toán 5 bài bác 174 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 175 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 134, 135 VBT toán 5 bài bác 175 : Tự đánh giá với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 171 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài bác 171 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 170 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài bác 170 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 12

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.