vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 159


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài xích 159 : Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một trong những hình với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 159

Một khu vực vườn trồng cây ăn trái khoáy hình chữ nhật với chiều rộng lớn 80m. Chiều nhiều năm vì chưng \(\displaystyle {3 \over 2}\) chiều rộng

a) Tính chu vi khu vực vườn cơ.

b) Tính diện tích S khu vực vườn cơ với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều nhiều năm = chiều rộng lớn \(\times \,\dfrac{3}{2}\).

- Tính chu vi = (chiều nhiều năm + chiều rộng) \(\times \,2\).

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn. 

Lời giải chi tiết:

a) Chiều nhiều năm khu vực vườn là :

80 \(\displaystyle \times {3 \over 2} \) = 120 (m)

Chu vi khu vực vườn là :

(80 + 120) × 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vực vườn là :

80 × 120 = 9600 (m2)

9600m2 = 0,96ha

                          Đáp số : a) 400m ; 

                                    b) 9600m2 ; 0,96ha.

Quảng cáo

Bài 2

Cho hình mặt mũi, hãy tính diện tích S :

a) Hình vuông ABCD

b) Phần đang được tô đậm của hình vuông vắn.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng nhiều năm cạnh hình vuông vắn : 4 + 4 = 8cm.

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Diện tích hình trụ tâm O = cung cấp kính × cung cấp kính × 3,14.

- Diện tích phần tô đậm của hình vuông vắn = Diện tích hình vuông vắn ABCD – Diện tích hình trụ với nửa đường kính là 4cm. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn ABCD là :

4 + 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

8 × 8 = 64 (cm2)

b) Diện tích hình trụ tâm O là :

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình vuông vắn là :

64 – 50,24 = 13,76 (cm2)

                        Đáp số : a) 64cm2 ;

                                      b) 13,76cm2

Bài 3

Một hình vuông vắn cạnh 10cm với diện tích S vì chưng diện tích S của một hình tam giác với độ cao 10cm. Tính phỏng nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác.

Xem thêm: căn bậc 2 của 9

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Từ công thức : Diện tích tam giác = phỏng nhiều năm đáy × độ cao : 2, tao suy rời khỏi :

 Độ nhiều năm lòng : Diện tích × 2 : độ cao.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn là :

10 × 10 = 100 (cm2

Vì hình vuông vắn và hình tam giác với diện tích S đều nhau nên diện tích S hình tam giác là 100cm2.

Cạnh lòng hình tam giác là :

100 × 2 : 10 = trăng tròn (cm)

Đáp số : 20cm.

Bài 4

Trên phiên bản thiết bị tỉ lệ thành phần 1 : 1000 với sơ thiết bị một mảnh đất nền hình thang với độ dài rộng như hình mặt mũi. Tính diện tích S mảnh đất nền cơ với đơn vị chức năng đo là mét vuông.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng nhiều năm thiệt của lòng rộng lớn, lòng nhỏ bé, độ cao của mảnh đất nền bằng phương pháp lấy đáy rộng lớn, lòng nhỏ bé, độ cao bên trên phiên bản thiết bị nhân với \(1000\).

- Đổi số đo phỏng nhiều năm vừa vặn tìm kiếm ra sang trọng đơn vị chức năng mét.

- Tính diện tích S hình thang tao lấy tổng phỏng nhiều năm nhị lòng nhân với độ cao rồi phân tách mang đến \(2\).

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm thiệt của lòng rộng lớn là :

6 × 1000 = 6000 (cm)

6000cm = 60m

Độ nhiều năm thiệt của lòng nhỏ là :

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ nhiều năm thiệt của độ cao là :

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Diện tích thiệt của mảnh đất nền hình thang là:

(60 + 40) × 40 : 2 = 2000 (m2)

                     Đáp số : 2000m2.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 160 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài xích 160 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 161 : Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài xích 161 : Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 162 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 107, 108 VBT toán 5 bài xích 162 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 163 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài xích 163 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 164 : Một số dạng việc đang được học tập

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài xích 164 : Một số dạng việc đang được học tập với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: ### có nghĩa là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.