vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 152


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài bác 152 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Tổng thích hợp đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 152

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhị phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số rồi nằm trong hoặc trừ nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất luật lệ tính nằm trong và trừ thì tớ tính theo thứ tự kể từ trái ngược sang trọng nên. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- sát dụng đặc thù gửi gắm hoán và phối kết hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân đem tổng là số đương nhiên.

- sát dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường đái học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại chất lượng, còn sót lại là học viên xếp loại khoảng. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại khoảng cướp từng nào tỷ lệ số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường đái học tập bại đem 400 học viên thì đem từng nào học viên xếp loại khoảng ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này là 100%.

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và chất lượng đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tớ tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi viết lách bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ, Note rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học viên xếp loại khoảng đối với số học viên toàn ngôi trường tớ lấy 100% trừ lên đường tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và chất lượng đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: công thức tính chu vi đường tròn

Tóm tắt

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số tỷ lệ học viên xếp loại khá và chất lượng của ngôi trường đái học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số tỷ lệ học viên đạt loại khoảng là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại khoảng là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số phù hợp của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhị số vì như thế hiệu của nhị số, suy rời khỏi b = 0, kể từ bại lập luận tìm kiếm ra a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta đem a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài bác 153 : Phép nhân với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 154 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài bác 154 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân tách với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 156 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài bác 156 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 157 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài bác 157 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.