vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 131


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài bác 131 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 131

Một xe hơi trải qua cầu với véc tơ vận tốc tức thời 21,6 km/giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi cơ với đơn vị chức năng đo là :

 a) m/phút ;                                                 b) m/giây.

Phương pháp giải:

    - Đổi số đo về đơn vị chức năng phù hợp.

    - Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 21,6km = 21600m ; 1 giờ = 60 phút.

   Vận tốc xe hơi với đơn vị chức năng đo m/phút là :

21600 : 60 = 360 (m/phút)

b) Đổi : 21,6km = 21600m ; 1 giờ = 3600 giây.

Vận tốc của xe hơi với đơn vị chức năng đo m/giây là: 

21600 : 3600 = 6 (m/giây)

                            Đáp số : a) 360m/phút ;

                                          b) 6m/giây. 

Quảng cáo

Bài 2

Viết nhập dù rỗng (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn sang trọng dạng số thập phân đem đơn vị chức năng đo là giờ.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.

                                \(v =  s : t\)

Lời giải chi tiết:

+) Ô trống loại nhất :

Vận tốc cần thiết lần là :

                    v = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ

+) Ô trống loại nhị :

Đổi : 3h một phần hai tiếng = 3,5 giờ

Vận tốc cần thiết lần là :

                     v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ

+) Ô trống loại phụ thân : 

Đổi : 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc cần thiết lần là :

                    v = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ

+) Ô trống loại tư : 

Đổi : 3h 15 phút = 3,25 giờ

Vận tốc cần thiết lần là:

                    v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

Ta đem bảng thành phẩm như sau : 

Bài 3

Trong một cuộc ganh đua chạy, một vận khích lệ chạy 1500m không còn 4 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của vận khích lệ cơ với đơn vị chức năng đo là m/giây.

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn sang trọng đơn vị chức năng đo là giây, cảnh báo tao có một phút = 60 giây.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của vận đông đúc viên cơ tao lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn chạy không còn quãng đàng cơ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 1500 m

Thời gian: 4 phút

Vận tốc: ....m/s?

Bài giải

Đổi : 4 phút = 240 giây.

Vận tốc chạy của vận khích lệ là :

1500 : 240 = 6,25 (m/giây)

                   Đáp số : 6,25 m/giây.

Bài 4

Hai thành phố Hồ Chí Minh A và B cách nhau chừng 160km, một xe hơi cút kể từ A khi 6 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 11 giờ 15 phút . Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi, hiểu được xe hơi nghỉ ngơi ở dọc đàng 45 phút.

Phương pháp giải:

- Tìm thời hạn xe hơi cút kể từ A cho tới B ko tính thời hạn nghỉ 

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi tao lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.    

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 160 km

Thời gian: kể từ 6 giờ một phần hai tiếng và cho tới 11 giờ 15 phút

Nghỉ: 45 phút

Vận tốc: ...?

Bài giải

Kể cả thời hạn nghỉ ngơi, xe hơi cút kể từ A cho tới B không còn số thời hạn là :

11 giờ 15 phút – 6 giờ một phần hai tiếng = 4 giờ 45 phút

Không tính thời hạn nghỉ ngơi, xe hơi cút kể từ A cho tới B không còn số thời hạn là :

4 giờ 45 phút – 45 phút = 4 giờ

Vận tốc của xe hơi là :

160 : 4 = 40 (km/giờ)

                           Đáp số : 40 km/giờ.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 132 : Quãng đàng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài bác 132 : Quãng đàng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài bác 133 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 134 : Thời gian trá

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài bác 134 : Thời gian trá với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 135 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài bác 135 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 136 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài bác 136 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.