vở bài tập toán lớp 5 bài 8


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 10 VBT toán 5 bài xích 8 : Ôn tập luyện : Phép nhân và phép tắc phân tách nhị phân số với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Tổng hợp ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 8

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính

\(a)\; \displaystyle {5 \over 9} \times {{12} \over 7} = ..........\)                     \( b)\;\displaystyle {6 \over 5}:{8 \over 3} = ...........\)

\(c) \; \displaystyle {9 \over {20}} \times {5 \over {12}} = ..........\)                  \(d)\; \displaystyle {{15} \over {16}}:{{25} \over {24}} = ..........\)

\(e) \; \displaystyle 14 \times {5 \over {21}} = ..........\)                       \(g)\; \displaystyle 10:{5 \over 3} = ..........\)

\(h) \; \displaystyle {5 \over 3}:10 = ...........\)

Phương pháp giải:

a) Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

b) Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {5 \over 9} \times {{12} \over 7} = {{5 \times 12} \over {9 \times 7}} = {{60} \over {63}} = {{20} \over {21}}\)

b) \( \displaystyle {6 \over 5}:{8 \over {3}} = {6 \over 5} \times {3 \over 8} = {{6 \times 3} \over {5 \times 8}} = {{18} \over {40}} = {9 \over {20}}\)

c) \( \displaystyle {9 \over {20}} \times {5 \over {12}} = {{9 \times 5} \over {20 \times 12}} = {{45} \over {240}} = {3 \over {16}}\)

d) \( \displaystyle {{15} \over {16}}:{{25} \over {24}} = {{15} \over {16}} \times {{24} \over {25}} = {{15 \times 24} \over {16 \times 25}} \) \( \displaystyle = {{360} \over {400}} = {9 \over {10}}\)

e) \( \displaystyle 14 \times {5 \over {21}} = {{14 \times 5} \over {21}} = {{70} \over {21}} = {{10} \over 3}\)

g) \( \displaystyle 10:{5 \over 3} = 10 \times {3 \over 5} = {{10 \times 3} \over 5} = {{30} \over 5} = 6\)

h) \( \displaystyle {5 \over 3}:10 = {5 \over 3} \times {1 \over {10}} = {{5 \times 1} \over {3 \times 10}} = {5 \over {30}} \)  \( \displaystyle= {1 \over 6}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính (theo mẫu) :

Mẫu:   \( \displaystyle {9 \over {10}} \times {5 \over 6} = {{9 \times 5} \over {10 \times 6}} = {{3 \times \not 3 \times \not 5} \over {\not5 \times 2 \times \not 3 \times 2}} \) \(\displaystyle = {3 \over 4}\)

a) \( \displaystyle {9 \over {22}} \times {{33} \over {18}} =\; .........\)

b) \( \displaystyle {{12} \over {35}}:{{36} \over {25}} =\; ..........\)

c) \( \displaystyle {{19} \over {17}}:{{76} \over {51}} = \;..........\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: phương trình có nghiệm kép

a) Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

b) Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {9 \over {22}} \times {{33} \over {18}} = {{9 \times 33} \over {22 \times 18}} \) \( \displaystyle = {{\not 9 \times \not 11 \times 3} \over {\not11 \times 2 \times \not9 \times 2}} = {3 \over 4}\)

b) \( \displaystyle {{12} \over {35}}:{{36} \over {25}} = {{12} \over {35}} \times {{25} \over {36}} = {{12 \times 25} \over {35 \times 36}} \) \(\displaystyle = {{\not6 \times \not2 \times \not5 \times 5} \over {7 \times \not5 \times \not6 \times 3 \times \not2}} = {5 \over {21}}\)

c) \( \displaystyle {{19} \over {17}}:{{76} \over {51}} = {{19} \over {17}} \times {{51} \over {76}} \) \(\displaystyle = {{\not19 \times \not17 \times 3} \over {\not17 \times \not19 \times 4}} = {3 \over {4}}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một tấm lưới Fe hình chữ nhật với chiều dài \( \displaystyle {{15} \over 4}m\), chiều rộng \( \displaystyle {2 \over 3}m\). Tấm lưới được phân thành \(5\) phần đều bằng nhau. Tính diện tích S của từng phần.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S tấm lưới tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S từng phần tao lấy diện tích S tấm lưới phân tách cho tới \(5\).

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm lưới Fe hình chữ nhật là :

\( \displaystyle {{15} \over 4} \times {2 \over 3} = {5 \over 2}\;({m^2})\)

Diện tích của từng phần tấm lưới Fe là :

\( \displaystyle {5 \over 2}:5  = {1 \over 2}\;({m^2})\)

                         Đáp số : \( \displaystyle {1 \over 2}{m^2}.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 9 : Hỗn số

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 11 VBT toán 5 bài xích 9 : Hỗn số với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • bài xích 10 : Hỗn số (tiếp theo)

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài xích 10 : Hỗn số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 11 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài xích 11 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 12 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài xích 12 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 13 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài xích 13 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: want + to v hay ving

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.