vở bài tập toán lớp 5 bài 53


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài xích 53 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Tổng ăn ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(70,64 – 26,8\)                    \(273,05 – 90,27\)                        \(81 – 8,89\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay phép tắc trừ như trừ những số bất ngờ.

- Viết vết phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vết phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Tìm \(x\) : 

a)  \(x\) + 2,47 = 9,25                                      b)  \(x\) – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + \(x\) = 6,54                                      d) 9,6 – \(x\) = 3,2

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc : 

- Muốn lần số hạng không biết tao lấy tổng trừ cút số hạng tiếp tục biết.

- Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Viết tiếp vô vị trí chấm mang lại phù hợp :

Nhận xét : a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – ...... – ......

b) Tính bởi vì nhị cơ hội : 

Phương pháp giải:

- Biểu thức với vết ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc trừ thì tính theo thứ tự kể từ ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) 

Xem thêm: bài tập về từ chỉ đặc điểm lớp 2

Nhận xét:    a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :         a – (b + c) = a – b – c.

b)

Bài 4

Cả phụ thân gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. lõi gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng nề rộng lớn gà 0,9kg. Hỏi con cái ngỗng khối lượng từng nào ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng con cái vịt =  khối lượng gà + 0,9kg.

- Tìm khối lượng của gà và vịt = khối lượng gà + khối lượng con cái vịt.

- Tìm khối lượng con cái ngan = khối lượng cả phụ thân con – khối lượng của gà và vịt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba gà ,vịt, ngỗng: 10,5 kg

Con gà: 1,5 kg

Con vịt: nặng nề rộng lớn 0,9 kg

Con ngỗng: .... kg?

Bài giải

Con vịt nặng nề số ki-lô-gam là :

1,5 + 0,9 = 2,4 (kg) 

Gà và vịt khối lượng số ki-lô-gam là :

1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Con ngỗng khối lượng số ki-lô-gam là :

10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

                          Đáp số: 6,6kg.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 54 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài xích 54 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 55 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những bất ngờ

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài xích 55 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những bất ngờ với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 56 : Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 5 bài xích 56 : Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ... với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 57 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài xích 57 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 58 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài xích 58 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đề thi toán vào lớp 10

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.