vở bài tập toán lớp 5 bài 16


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài bác 16 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 16

 Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào chi phí ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề đang được mang lại bám theo cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm \(1m\) vải vóc = số chi phí mua \(6m\) vải vóc \(:6\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(10m\) vải vóc = số chi phí mua \(1m\) vải vóc \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Có 100 loại bánh mềm chia đều cho các bên vô 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy đem từng nào loại bánh mềm ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 loại bánh

6 vỏ hộp :   ... loại bánh ?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề đang được mang lại bám theo cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số loại bánh đem trong một vỏ hộp = số loại bánh vô 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số loại bánh đem vô 6 vỏ hộp = số loại bánh đem trong một hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số loại bánh mềm đem trong một vỏ hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số loại bánh mềm đem vô 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 loại bánh.

Bài 3

Một team trồng cây, tầm cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi vô 21 ngày team tê liệt trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề đang được mang lại bám theo cách thức "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số thân ái 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày cấp 7 ngày từng nào lượt thì số cây xanh được vô 21 ngày cũng cấp số cây xanh được vô 7 ngày từng ấy lượt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

21 ngày : ... cây ?

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

Cách giải :

21 ngày cấp 7 ngày số lượt là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây team tê liệt trồng được vô 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã lúc này đem 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã tê liệt gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã tê liệt gia tăng từng nào người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải vấn đề vày cách thức "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số thân ái 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm = 21 ×  tỉ số thân ái 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm =  15 ×  tỉ số thân ái 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người cấp 1000 người số lượt là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã tê liệt gia tăng sau một năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã tê liệt gia tăng sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài bác 17 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài bác 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 19 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài bác 19 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài trăng tròn : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài bác trăng tròn : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 21 : Ôn tập dượt : Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài bác 21 : Ôn tập dượt : Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.