vở bài tập toán lớp 5 bài 152


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài xích 152 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Tổng thích hợp đề đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 152

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhị phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số rồi nằm trong hoặc trừ nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất luật lệ tính nằm trong và trừ thì tớ tính theo thứ tự kể từ trái ngược quý phái nên. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- sát dụng đặc điểm uỷ thác hoán và phối hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân đem tổng là số ngẫu nhiên.

- sát dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường đái học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại xuất sắc, còn sót lại là học viên xếp loại tầm. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại tầm cướp từng nào Tỷ Lệ số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường đái học tập cơ đem 400 học viên thì đem từng nào học viên xếp loại tầm ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này đó là 100%.

- Tìm tỉ số Tỷ Lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tớ tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi ghi chép bên dưới dạng tỉ số Tỷ Lệ, chú ý rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số Tỷ Lệ của số học viên xếp loại tầm đối với số học viên toàn ngôi trường tớ lấy 100% trừ lên đường tỉ số Tỷ Lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933

Tóm tắt

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số Tỷ Lệ học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường đái học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số Tỷ Lệ học viên đạt loại tầm là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại tầm là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số tương thích của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhị số bởi vì hiệu của nhị số, suy rời khỏi b = 0, kể từ cơ lập luận tìm kiếm ra a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta đem a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài xích 153 : Phép nhân với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 154 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 154 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 155 : Phép phân chia

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân chia với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 156 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài xích 156 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 157 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài xích 157 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.