vở bài tập toán lớp 5 bài 13


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài xích 13 : Luyện tập dượt cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Tổng thích hợp đề ganh đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 13

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính

\(a)\; \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = \;.....\)                           \(b) \; \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} =\; .....\)

\( c)\;\displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = \;.....\)                             \( d) \;\displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} =\; .....\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số rồi nằm trong (hoặc trừ) những phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc nằm trong hoặc quy tắc trừ thì tính theo thứ tự kể từ ngược quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{16} \over {10}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \( \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{8} \over {12}} + {{9} \over {12}} + {{2} \over {12}} \) \( \displaystyle = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \( \displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = {{15} \over {18}} - {{4} \over {18}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \( \displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

\( \displaystyle = {{42} \over {20}} - {{15} \over {20}} - {{8} \over {20}}\) \( \displaystyle = {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) : 

\( \displaystyle a) \;x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)                    \( \displaystyle b)\;x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\)                     \( \displaystyle c)\;2 - x = {4 \over 7}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- Muốn lần số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng vẫn biết.

- Muốn lần số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn lần số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

viết những số đo chừng nhiều năm (theo mẫu) : 

Mẫu: \( \displaystyle 9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

a) \( \displaystyle 2m \;2dm = ...................... \)

b) \( \displaystyle 12m\; 5dm = .....................\)

c) \( \displaystyle 15cm \;8mm = ...................\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những cơ hội đổi:

       \( \displaystyle 1m = 10dm\), hay  \( \displaystyle 1dm = \dfrac{1}{10}m\) ;

       \( \displaystyle 1cm = 10mm\), hay  \( \displaystyle  1mm = \dfrac{1}{10}cm\).

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 2m\,2dm = \,2m + {2 \over 10}m = \,2m + {1 \over 5}m \) \( \displaystyle= 2{1 \over 5}m\) 

b) \( \displaystyle 12m\;5dm = 12m + {5 \over 10}m \)\( \displaystyle = 12m + {1 \over 2}m  \) \( \displaystyle= 12{1 \over 2}m\)

c) \( \displaystyle 15cm\,8mm = 15cm + {8 \over {10}}cm \)\( \displaystyle =15cm + {4 \over {5}}cm \)\( \displaystyle= 15{{4} \over {5}}cm\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Biết \(\displaystyle  {7 \over {10}}\) số học viên của một tờ học tập là \(21\) em. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào học tập sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp tớ lấy \(21\) phân chia mang lại \(7\).

- Tìm số học viên của lớp  tớ lấy \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp nhân với \(10\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp sở hữu số học viên là :

                    \(21 : 7 = 3\) (học sinh)

Số học viên của lớp học tập đó:

                     \(3 \times 10 = 30\) (học sinh)

                                   Đáp số: \(30\) học viên.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 14 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài xích 14 : Luyện tập dượt cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 15 : Ôn tập dượt về giải toán

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài xích 15 : Ôn tập dượt về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 16 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài xích 16 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 17 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài xích 17 : Luyện tập dượt với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài xích 18 : Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đề thi cấp 3 năm 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.