vở bài tập toán lớp 5 bài 120


Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Tổng hợp ý đề ganh đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật với độ cao thấp ở trong tim bể là : chiều nhiều năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 1m. Mức nước nhập bể cao vì như thế \(\displaystyle {4 \over 5}\) chiều cao của bể. Hỏi nhập bể với từng nào lít nước ? (1dm3 = 1 lít)

Phương pháp giải:

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng  × chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo). 

- Mức nước nhập bể cao bằng \( \dfrac{4}{5}\) độ cao của bể nên thể tích nước nhập bể bằng \(\dfrac{4}{5}\) thể tích bể nước.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 2 m

Chiều rộng: 1,5 m

Chiều cao: 1 m

Mức nước nhập bể: \( \dfrac{4}{5}\) độ cao bể

Thể tích nước: ...?

Bài giải

Thể tích bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là: 

2 × 1 × 1,5 = 3 (m3)

3m3 = 3000dm3 = 3000\(l\)

Trong bể với số lít nước là :

3000 × \( \displaystyle {4 \over 5} \) = 2400 (\(l\))

                        Đáp số : 2400\(l\).

Quảng cáo

Bài 2

Cho một hình lập phương với cạnh 0,5m. Tính rồi viết lách sản phẩm nhập dù rỗng tuếch :

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

- Diện tích xung xung quanh = diện tích S một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là :

              0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 4 = 1 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là :

             0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 6 = 1,5 (m2)

Thể tích của hình lập phương là :

             0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 0,5 = 0,125 (m3)

Vậy tao với bảng sản phẩm như sau : 

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

1m2

1,5m2

0,125m3

Bài 3

Viết số đo tương thích nhập dù rỗng tuếch :

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

Xem thêm: tả một con vật nuôi trong nhà lớp 4

(2)

Chiều dài  

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao  

0,4m

0,2m

Thể tích     

b) Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

    Chiều nhiều năm hình (1) vội vàng … lượt chiều nhiều năm hình (2).

    Chiều rộng lớn hình (1) vội vàng … lượt chiều rộng lớn hình (2).

    Chiều cao hình (1) vội vàng … lượt độ cao hình (2).

    Thể tích hình (1) vội vàng … lượt thể tích hình (2).

Phương pháp giải:

Thể tích = chiều dài ⨯ chiều rộng ⨯ chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo). 

Lời giải chi tiết:

a) 

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài  

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao  

0,4m

0,2m

Thể tích    

0,8m3

0,1m3

b) Chiều nhiều năm hình (1) vội vàng gấp đôi chiều nhiều năm hình (2).

    Chiều rộng lớn hình (1) vội vàng gấp đôi chiều rộng lớn hình (2).

    Chiều cao hình (1) vội vàng gấp đôi độ cao hình (2).

    Thể tích hình (1) vội vàng 8 lượt thể tích hình (2).

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài bác luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 119 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 117 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 116 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.