vì sao thực dân pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền tây

Câu hỏi:

01/07/2020 6,835

Bạn đang xem: vì sao thực dân pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền tây

A. Lực lượng của tao tía chống mỏng mảnh.

B. Ta ko sẵn sàng vì như thế suy nghĩ địch khong tấn công.

C. Lãnh tụ những cuộc khởi nghĩa bị tóm gọn, bị làm thịt.

D. Thái phỏng vì thế dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hậu trái khoáy của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì ?

A. Là mất mặt tự do của dân tộc bản địa tao.

B. Làm mất mặt tự do của 6 tỉnh Nam Kì.

C. Làm mất mặt tự do về nước ngoài phú của nước Việt Nam.

D. Làm mất mặt một trong những phần cần thiết của tự do bờ cõi, nước ngoài phú và thương nghiệp của nước Việt Nam.

Câu 2:

Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Hác-măng) quy tấp tểnh triều đình Huế chỉ được làm chủ vùng khu đất này ?

A. Bắc Kì

B. Trung Kì

C. Ba tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh

D. Nam Kì

Câu 3:

Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình vẫn với hành vi gì?

A. Tập trung lực lượng đàn áp những cuộc khởi nghĩa dân cày ở Trung và Bắc Kỳ.

Xem thêm: nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm đô thị hóa trên thế giới

B. Lãnh đạo quần chúng tổ chức triển khai kháng chiến.

C. Kiên quyết yêu sách Pháp trả lại những tỉnh đã sở hữu đóng góp.

D. Hòa ngừng với Pháp nhằm ngăn chặn quần chúng.

Câu 4:

Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, Triều đình mái ấm Nguyễn quá nhận quyền làm chủ của Pháp ở đâu ?

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và hòn đảo Côn Lôn

B. Ba tỉnh miền Đông Nam, Kì và hòn đảo Côn Lôn

C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và hòn đảo Phú Quốc

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và hòn đảo Côn Đảo

Câu 5:

Sau khi vẫn triển khai xong về cơ phiên bản cuộc xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp bắt gặp cần sự phản kháng khốc liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan tiền lại yêu thương nước và quần chúng ở những địa hạt, cả vô Nam lộn ngoài Bắc.

B. Một số văn nhân sĩ phu yêu thương nước vô triều đình Huế.

C. Một số quan tiền lại và quần chúng yêu thương nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc bản địa nước Việt Nam.

Câu 6:

Câu rằng “ Bao giờ người tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới có thể không còn người Nam tấn công Tây” là của ai?

A. Trương Định

B. Trương Quyền

C. Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Tri Phương

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay