về số lượng nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 35,969

Bạn đang xem: về số lượng nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây

A. qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

Đáp án chủ yếu xác

B. qui tế bào rộng lớn và đang được rời.

C. qui tế bào nhỏ và đang được tăng.

D. qui tế bào nhỏ và đang được rời.

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Về con số, mối cung cấp làm việc của VN đem qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

Đáp án: A.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài vẹn toàn tài nguyên nổi trội của vùng Đông Nam Sở là

A. cao lanh, đá vôi.

B. đất sét, đá vôi.

C. dầu, khí nhóm.

D. bô xít, Fe. 

Câu 2:

Các đồng tự ven bờ biển miền Trung VN không nhiều đem năng lực không ngừng mở rộng do

A. phần rộng lớn sông nhỏ, thềm châu lục hẹp và sâu sắc.

B. xâm thực miền núi yếu đuối, rừng ven bờ biển rời.

C. mạng lưới sông thưa thớt, thềm châu lục nông.

D. lãnh thổ không ngừng mở rộng, cơ chế nước sông theo dõi mùa. 

Câu 3:

Giao thông đường đi bộ VN hiện nay nay

A. mạng lưới vẫn tồn tại thưa thớt.

Xem thêm: mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ

B. chưa hội nhập nhập điểm.

C. chủ yếu đuối đáp ứng xuất khẩu.

D. khối lượng vận đem rộng lớn. 

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

(Nguồn: Thống tiếp kể từ Liên ăn ý quốc 2020, https://danso.org)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây không đúng vào khi đối chiếu diện tích S và dân sinh năm 2019 của một trong những quốc gia?

A. In-đô-nê-xi-a đem diện tích S và dân sinh lớn số 1.

B. Cam-pu-chia đem diện tích S to hơn Phi-lip-pin.

C. Ma-lai-xi-a đem dân sinh cao hơn nữa Cam-pu-chia.

D. Phi-lip-pin đem diện tích S to hơn Cam-pu-chia. 

Câu 5:

Rừng chắn cát của VN phân bổ triệu tập ở

A. đồi trung du.

B. bán bình vẹn toàn.

C. đầu mối cung cấp sông.

Dvùng ven bờ biển. 

Câu 6:

Hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Sở đang được có nét đa số do

A. cơ sở tích điện của vùng được đáp ứng.

B. vị trí địa lí thuận tiện mang lại trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa.

C. số lượng và quality mối cung cấp làm việc tăng.

D. cơ sở hạ tầng được nâng cấp và thú vị góp vốn đầu tư. 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK