văn minh đông nam á

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH 

Bạn đang xem: văn minh đông nam á

1. Vị trí địa lý và ĐK tự động nhiên

- Khu vực Đông Nam Á là 1 chống nằm tại kế hoạch rất là quan liêu trọng: phía trên tuyến mặt hàng thương chính trọng hàng đầu bên trên toàn cầu.

- Các nước Khu vực Đông Nam Á đem những điểm tương đương về ĐK tự động nhiên: địa hình đa dạng và phong phú, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm bão táp mùa…

=) Khu vực Đông Nam Á đang trở thành một trong mỗi trung tâm văn minh sớm và cải tiến và phát triển bên trên toàn cầu.

2. Hình ảnh tận hưởng của văn minh Trung Quốc 

và văn minh chặn Độ

- Từ đầu công nguyên vẹn, làn sóng văn hóa truyền thống chặn Độ và Trung Quốc tràn nhập chống Khu vực Đông Nam Á, phủ lên nền văn hóa truyền thống phiên bản địa.

- Con lối hình ảnh hưởng: Buôn phân phối, tuyên giáo và cuộc chiến tranh.

- Nội dung tác động rất rất đa dạng, đa dạng và phong phú như: chữ ghi chép, văn học tập, tôn giáo, thẩm mỹ, phương pháp tổ chức triển khai vận hành căn nhà nước…

- Thái phỏng tiêu thụ của người dân Đông Nam Á: Tiếp thu đem tinh lọc, thực hiện đa dạng mang đến nền văn hóa truyền thống phiên bản địa.

3. Quá trình tạo hình và cải tiến và phát triển của những vương quốc Đông Nam Á

- Đến thế kỷ VII, một loạt những vương quốc sơ kỳ được tạo hình và cải tiến và phát triển ở chống phía Nam của Khu vực Đông Nam Á. 

- Thế kỷ VII – X, ở Khu vực Đông Nam Á tiếp tục ra mắt quy trình tạo hình những vương quốc dân tộc bản địa, lấy một cỗ tộc kha khá sầm uất và cải tiến và phát triển hơn hết thực hiện trug tâm.

- Thế kỷ X – XV, là tiến trình xác lập và cải tiến và phát triển thịnh đạt của những vương quốc phong con kiến dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á.

II. THÀNH TỰU

1.Tôn giáo

Các tôn giáo đa số ở Đông Nam Á

- Buổi rạng đông nhập lịch sử vẻ vang của tớ người dân Khu vực Đông Nam Á đem những tín ngưỡng dân gian lận theo dõi thuyết vạn vật hữu linh.

- Đầu công nguyên vẹn, chặn Độ giáo và Phật giáo được truyền nhập Khu vực Đông Nam Á.

- Thế kỷ XIII, Hồi giáo chính thức được gia nhập nhập Khu vực Đông Nam Á.

- Thế kỷ XVI, Kitô giáo từ từ được xâm nhập nhập Khu vực Đông Nam Á.

Đặc điểm và tầm quan trọng của tôn giáo so với văn minh Đông Nam Á

- Bức giành tôn giáo ở Khu vực Đông Nam Á rất rất đa dạng và phong phú và phức tạp.

- Tôn giáo tiếp tục tác động trọn vẹn, thâm thúy cho tới những trở thành tựu văn minh của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á cổ trung đại.

Xem thêm: nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là

2. Văn hóa dân gian

- Cư dân nông nghiệp Khu vực Đông Nam Á tắm bản thân nhập văn hóa truyền thống dân gian lận.

- Tín ngưỡng, tiệc tùng, lễ hội gắn sát với chu kỳ luân hồi nông nghiệp, thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng phồn thực.

- Những tiệc tùng, lễ hội vượt trội như: Lễ hội té nước, tiệc tùng, lễ hội cầu mưa, cầu mùa…

- Lễ hội truyền thống cuội nguồn của những nước Khu vực Đông Nam Á vừa phải thể hiện tại tính thống nhất vừa phải thể hiện tại tính đa dạng và phong phú.

3. Chữ viết

- Cư dân Khu vực Đông Nam Á tiếp tục tiếp nhận chữ ghi chép của những người chặn Độ, Trung Quốc sẽ tạo đi ra chữ ghi chép của tớ.

- Trên hạ tầng chữ Phạn, người dân Khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát minh đi ra những loại chữ ghi chép riêng biệt của tớ là: Chữ Chăm cổ, chữ Khơme cổ, chữ Xiêm cổ…

- Từ chữ Hán của Trung Quốc, người dân Đại Việt sẽ tạo nên đi ra chữ Nôm.

- Việc phát minh đi ra chữ ghi chép của người dân Khu vực Đông Nam Á ko nên là việc học theo giản đơn nhưng mà là 1 quy trình công phu, phát minh. Điều tê liệt thể hiện tại thái phỏng tiếp nhận một cơ hội dữ thế chủ động, phát minh những trở thành tựu văn hóa truyền thống Trung Quốc, chặn Độ của người dân Khu vực Đông Nam Á.

4. Văn học

* Văn học tập dân gian

- Là một phát minh khác biệt của người dân Khu vực Đông Nam Á.

- Tác phẩm chi biểu: Truyện “Quả bầu”, “Đẻ khu đất, đẻ nước”…

- Nội dung: Phản ánh cuộc sống đời thường làm việc phát hành, tình thương xã hội.

- Văn học tập dân gian lận lắc một địa điểm đặc trưng nhập cuộc sống ý thức của người dân Khu vực Đông Nam Á.

* Văn học tập viết

- Xuất hiện tại khá muộn tuy nhiên lại cải tiến và phát triển nhanh gọn và là loại văn học tập chủ yếu thống.

5. Nghệ thuật 

- Nghệ thuật Khu vực Đông Nam Á rất rất rực rỡ, khác biệt, “vừa thống nhất vừa phải nhiều dạng”.

- Hát – múa dân gian lận rất rất rất được ưa chuộng và thể hiện tại tính xã hội thâm thúy.

- Kiến trúc:

+ Có nhị mô hình phong cách xây dựng vượt trội là phong cách xây dựng Hindu giáo và phong cách xây dựng Phật giáo.

+ Đặc điểm: Chịu tác động của tôn giáo và là việc tiếp nhận đem tinh lọc và phát minh phong cách xây dựng của những người chặn Độ.

Xem thêm: nhận định nào sau đây là đúng về đồng bằng tây xi bia của liên bang nga