văn kiện nào của đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu

Văn khiếu nại này của Đảng tao đặt điều trọng trách chống đế quốc lên sản phẩm đầu?

Bạn đang xem: văn kiện nào của đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu

A. Luận cương chủ yếu trị mon 10/1930.

B. Thư của Trung ương gửi cho những cấp cho đảng cỗ (1930).

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt bởi Hội nghị xây dựng Đảng trải qua.

D. Nghị quyết Đại hội đợt loại nhất của Đảng (1935).

Đáp án C

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sách Tổng ôn ngữ văn lớp 12 Moonbook, ôn đua thpt vương quốc 2024 200.000đ 119.000đ

Xem thêm: căn bậc 2 của 9

Sách khối C mang lại 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn đua thpt Moonbook

594.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: đạo hàm của e mũ x

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID