vấn đề cần đặc biệt chú ý trong việc phát triển ngư nghiệp của vùng bắc trung bộ là

Câu hỏi:

01/06/2020 28,076

Bạn đang xem: vấn đề cần đặc biệt chú ý trong việc phát triển ngư nghiệp của vùng bắc trung bộ là

A. rời việc khai quật nhằm giữ lại trữ lượng thuỷ sản.

B. khai quật họp lí song song với bảo đảm an toàn mối cung cấp lợi thuỷ sản.

Đáp án chủ yếu xác

C. giới hạn việc nuôi trồng nhằm bảo đảm an toàn môi trường xung quanh ven bờ biển.

D. ngừng hẳn việc khai quật ven bờ, góp vốn đầu tư mang lại đánh bắt cá xa xăm bờ.

Đáp án: B

Giải thích: Vấn đề cần thiết quan trọng để ý trong các việc trở nên tân tiến ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Sở là khai quật họp lí song song với bảo đảm an toàn mối cung cấp lợi thuỷ sản.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc trở nên tân tiến hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ sẽ khởi tạo sự thay đổi cần thiết nhập tạo hình cơ cấu tổ chức tài chính của Bấc Trung Sở, không nên vì

A. đưa đến những thay cho thay đổi rộng lớn nhập sự trở nên tân tiến tài chính - xã hội của vùng.

B. tạo ra thế Open nền tài chính.

C. thực hiện thay cho thay đổi cần thiết sự phân công phu động theo đuổi cương vực.

D. thực hiện thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức tài chính theo đuổi bộ phận tài chính.

Câu 2:

Các trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Sở gồm

A. Thanh Hoá - Bỉm Sơn, Vinh, Đồng Hới.

B. Vinh, Huế, TP Hà Tĩnh.

C. Thanh Hoá - Bỉm Sơn, Vinh, Huế.

D. Hà Tĩnh, Đông Hà, Huế.

Câu 3:

Loại rừng lắc diện tích S lớn số 1 ở Bắc Trung Sở là

A. Rừng quánh dụng.

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây

B. Rừng phát hành.

C. Rừng chống hộ.

D. Rừng tre nứa.

Câu 4:

Sân cất cánh này tại đây không nằm trong Bắc Trung Bộ?

A. Phú Bài.

B. Đồng Hới.

C. Chu Lai.

D. Vinh.

Câu 5:

Vùng ụ trước núi ở Bắc Trung Sở với những thế mạnh này sau đây?

A. Chăn nuôi tỷ phú súc, trồng cây lâu năm nhiều năm.

B. Trồng cây lâu năm nhiều năm, cây lâu năm thường niên.

C. Trồng cây lâu năm thường niên, chăn nuôi tỷ phú súc.

D. Chăn nuôi địa gia súc, trồng cây hoa màu hoa màu sắc.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây không đích thị với địa điểm địa lí của Bắc Trung Bộ?

A. Giáp Lào.

B. Giáp hải dương Đông

C. Kề Đồng vị sông Hồng.

D. Kề Tây Nguyên.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng về giao thông vận tải đường bộ nước ta