vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ

Câu hỏi:

09/07/2020 61,984

Bạn đang xem: vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ

A. Thúc đẩy những ngành phát triển vật hóa học cải cách và phát triển mạnh

B. Trực tiếp phát triển đi ra công cụ, vũ khí đáp ứng sản xuất

Đáp án chủ yếu xác

C. Cho phép tắc khai quật chất lượng rộng lớn những mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. Tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện cho những người lao động

Đáp án là B

Vai trò của ngành công ty là xúc tiến những ngành phát triển vật hóa học cải cách và phát triển mạnh, được chấp nhận khai quật chất lượng rộng lớn những mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên và tạo ra thêm thắt nhiều việc thực hiện cho những người lao động

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khu vực sở hữu tỉ trọng những ngành công ty vô cơ cấu tổ chức GDP thấp nhất bên trên toàn cầu là

A. Tây Phi

B. Đông Phi

C. Tây Á

D. Nam Á

Câu 2:

Tài nguyên vẹn loại vật bao hàm những group là

A. Động vật, thực vật, sinh thái xanh cảnh quan

B. Thực vật, vi loại vật, động vật

C. Động vật, vi loại vật, quần xã sinh vật

D. Động thực vật, vi loại vật, sinh thái xanh cảnh quan

Câu 3:

Khi cung nhỏ rộng lớn cầu thì giá bán cả

A. Có Xu thế tăng, phát triển sở hữu nguy hại đinh đốn

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa không nằm trong phong trào cần vương

B. Có Xu thế tách, phát triển sở hữu nguy hại đinh đốn

C. Có Xu thế tăng, kích ứng không ngừng mở rộng sản xuất

D. Có Xu thế tách, kích ứng không ngừng mở rộng sản xuất

Câu 4:

Việt Nam lúc này đang được nhập cuộc vô tổ chức triển khai nào là sau đây?

A. EU

B. APEC

C. ANDEAN

D. NAFTA

Câu 5:

Tài nguyên vẹn vạn vật thiên nhiên là

A. Tất cả những bộ phận bất ngờ sở hữu bên trên Trái Đất sở hữu hiệu quả thẳng và con gián tiếp cho tới cuộc sống thường ngày của con cái người

B. Các bộ phận của bất ngờ, những mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên sở hữu hiệu quả thẳng và con gián tiếp cho tới cuộc sống thường ngày của con cái người

C. Các bộ phận của bất ngờ được dùng hoặc rất có thể dùng thực hiện phương tiện đi lại phát triển và đối tượng người dùng chi tiêu và sử dụng của con cái người

D. Tất cả những gì sở hữu vô bất ngờ, đang được và đang được tác động cho tới cuộc sống thường ngày, những sinh hoạt phát triển của con cái người

Câu 6:

Môi ngôi trường xã hội bao gồm

A. Các mối quan hệ xã hội vô phát triển, phân phối và gửi gắm tiếp

B. Các đối tượng người dùng làm việc bởi thế giới sản xuất

C. Dân cư và nhân lực chủ yếu của xã hội

D. Các đối tượng người dùng làm việc chịu đựng sự phân phối của con cái người

Xem thêm: loại hình nhà ở phổ biến của cư dân chăm pa là