vai trò của ngành công nghiệp

I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP

Bạn đang xem: vai trò của ngành công nghiệp

1. Vai trò

Công ngiệp vào vai trò chủ yếu nhập nền tài chính quốc dân vì:

- Sản xuất rời khỏi một lượng của nả vật hóa học rất rộng lớn.

- Cung cung cấp đa số những tư liệu phát hành, xây đắp hạ tầng vật hóa học kỹ năng mang đến toàn bộ những ngành tài chính.

- Tạo rời khỏi thành phầm chi tiêu và sử dụng nhằm mục tiêu nâng lên cuộc sống xã hội.

- Thúc đẩy sự cách tân và phát triển của không ít ngành tài chính không giống, tạo ra ĐK khai quật sở hữu hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên, tạo ra năng lực không ngừng mở rộng phát hành, thị ngôi trường làm việc, tạo ra nhiều việc thực hiện, tăng thu nhập, gia tăng an toàn quốc chống.

- Chỉ chi nhằm Đánh Giá trình độ chuyên môn cách tân và phát triển của một nước.

2. Đặc điểm

a) Sản xuất công nghiệp bao hàm nhì giai đoạn

- Giai đoạn 1: Tác động nhập đối tượng người sử dụng làm việc $ \longrightarrow$ Nguyên liệu.

- Giai đoạn 2: Chế biến chuyển vật liệu $ \longrightarrow$ Tư liệu phát hành và item chi tiêu và sử dụng.

- Cả nhì quy trình đều dùng công cụ.

b) Sản xuất công nghiệp sở hữu đặc thù triệu tập cao độ

- Đòi căn vặn nhiều kỹ năng và làm việc bên trên một diện tích S chắc chắn sẽ tạo rời khỏi lượng thành phầm.

c) Sản xuất công nghiệp bao hàm nhiều ngành phức tạp, được cắt cử chi tiết và sở hữu sự kết hợp thân mật nhiều ngành sẽ tạo rời khỏi thành phầm cuối cùng

- Dựa nhập đặc thù hiệu quả nhập đối tượng người sử dụng lao động: công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến chuyển.

- Dựa nhập hiệu quả tài chính của sản phẩm: công nghiệp nặng nề (nhóm A) và công nghiệp nhẹ nhàng (nhóm B).

+ Công nghiệp nặng nề (nhóm A): thành phầm đáp ứng mang đến phát hành.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với

+ Công nghiệp nhẹ nhàng (nhóm B): thành phầm đáp ứng mang đến chi tiêu và sử dụng và cuộc sống của nhân loại.

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

1. Vị trí địa lí

- Tự nhiên, tài chính, chủ yếu trị: ngay gần biển cả, sông, đầu nguyệt lão giao thông vận tải vận tải đường bộ, khu đô thị... $ \longrightarrow$ lựa lựa chọn những nhà máy sản xuất, quần thể công nghiệp, khu công nghiệp, tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp.

2. Nhân tố tự động nhiên

Đây là yếu tố cần thiết, thêm phần tạo ra thuận tiện hoặc thực hiện trở ngại cản ngăn cho việc cách tân và phát triển công nghiệp.

- Khoáng sản: Chi phối cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và tổ chức triển khai những nhà máy sản xuất công nghiệp.

- Khí hậu và nước: vừa vặn hiệu quả thẳng vừa vặn hiệu quả loại gián tiếp.

- Đất, rừng, biển:

+ Đất: tạo ra mặt phẳng nhằm xây đắp nhà máy sản xuất.

+ Rừng, biển: cung ứng nguyên vẹn liệu…

3. Nhân tố tài chính - xã hội

- Dân cư – lao động: Trình phỏng làm việc được chấp nhận cách tân và phát triển và phân những ngành công nghiệp thích hợp.

- Tiến cỗ khoa học tập – kĩ thuật: Cho luật lệ khai quật, dùng khoáng sản, phân bổ những ngành công nghiệp thích hợp lí; Nâng cao năng suất, hóa học lượng…

- Thị trường: Tác động cho tới phía trình độ chuyên môn hóa thành phầm.

- Cơ cở hạ tầng, hạ tầng vật hóa học kĩ thuật: Tạo hạ tầng cho việc cách tân và phát triển công nghiệp.

- Đường lối chủ yếu sách: kim chỉ nan, lãnh đạo kế hoạch cách tân và phát triển.

Xem thêm: nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là