unit 9 lớp 10 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the questions. 3. Match the words in A with the words in B to tát khuông phrases in 1. 4. Complete the following sentences based on the conversation.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 10 global success

Video chỉ dẫn giải

A presentation on the environment

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Nam’s father: What are you doing, Nam?

Nam: I’m preparing a presentation for my geography class.

Nam’s father: What’s the topic?

Nam: It’s environmental protection. My teacher asked bu to tát tự some research, but I don’t know where to tát start.

Nam’s father: I think you should identify some environmental problems first. What have you found sánh far?

Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to tát organise them.

Nam’s father: You should focus on each problem, explain the main causes of it, and the suggest the solutions.

Nam: Thanks, Dad. But presenting all the solutions will be hard.

Nam’s father: Have you asked your teacher for advice?

Nam: Yes, I have. She advised that I should start with small, practical actions to tát protect the environment before coming up with big ideas that need a lot of effort or money to tát succeed.

Nam’s father: Sounds good. You’d better follow her advice. When did she ask you to tát present it?

Nam: She said I should present it the following week.

Nam’s father: You still have a lot of time. Good luck!

Nam: Thanks, Dad.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nam’s father: Nam ơi con cái đang khiến gì vậy?

Nam: Con đang được sẵn sàng một bài xích thuyết trình cho tới lớp học tập địa lý của con cái.

Nam’s father: Chủ đề là gì thế con?

Nam: Là đảm bảo môi trường thiên nhiên ạ. Giáo viên của con cái đòi hỏi triển khai một trong những nghiên cứu và phân tích, tuy nhiên con cái ko biết chính thức kể từ đâu.

Nam’s father: Thầy nghĩ về trước tiên con cái nên xác lập một trong những yếu tố về môi trường thiên nhiên. Đến lúc này thì con cái vẫn nhìn thấy những gì rồi?

Nam: Con vẫn mò mẫm rời khỏi hàng loạt những yếu tố về môi trường thiên nhiên như sự giá lên toàn thế giới, nàn phá huỷ rừng, động vật hoang dã đem nguy hại tuyệt diệt và độc hại, tuy nhiên con cái ko biết phương pháp bố trí bọn chúng.

Nam’s father: Con nên triệu tập vào cụ thể từng yếu tố, phân tích và lý giải nguyên vẹn nhân chủ yếu của chính nó và lời khuyên biện pháp.

Nam: Cảm ơn phụ vương. Nhưng việc trình diễn toàn bộ những biện pháp tiếp tục khó khăn phụ vương ạ.

Nam’s father: Con vẫn căn vặn chủ ý nhà giáo của con cái chưa?

Nam: Dạ, con cái đem. Cô giáo răn dạy con cái nên chính thức kể từ những hành vi nhỏ, thực tế nhằm đảm bảo môi trường thiên nhiên trước lúc nảy rời khỏi những ý tưởng phát minh rộng lớn cần thiết nhiều sức lực hoặc gia tài mới mẻ thành công xuất sắc.

Nam’s father: Nghe hoặc đấy. Tốt rộng lớn con cái nên tuân theo tiếng răn dạy của cô ấy ấy. Khi này cô ấy đòi hỏi con cái trình diễn nó?

Nam: Cô ấy rằng con cái nên trình diễn nó vô tuần sau.

Nam’s father: Con vẫn còn đấy thật nhiều thời hạn. Chúc con cái may mắn!

Nam: Cảm ơn phụ vương.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What did Nam’s teacher ask him to tát do?

(Giáo viên của Nam vẫn đòi hỏi chúng ta ấy thực hiện gì?

2. What has Nam come up with sánh far?

(Nam vẫn nghĩ về rời khỏi gì cho tới nay?)

3. When does Nam have to tát deliver the presentation?

(Khi này Nam cần trình diễn bài xích thuyết trình?)

Lời giải chi tiết:

1. She asked Nam to tát tự some research on the environmental protection.

(Cô ấy đòi hỏi Nam thực hiện một trong những nghiên cứu và phân tích về đảm bảo môi trường thiên nhiên.)

Thông tin: Nam: It’s environmental protection. My teacher asked bu to tát tự some research, but I don’t know where to tát start.

(Nam: Là đảm bảo môi trường thiên nhiên ạ. Giáo viên của con cái đòi hỏi triển khai một trong những nghiên cứu và phân tích, tuy nhiên con cái ko biết chính thức kể từ đâu.)

2. He’s come up with a range of environmental issues.

(Anh ấy thể hiện hàng loạt những yếu tố về môi trường thiên nhiên.)

Thông tin: Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to tát organise them.

(Nam: Con vẫn mò mẫm rời khỏi hàng loạt những yếu tố về môi trường thiên nhiên như sự giá lên toàn thế giới, nàn phá huỷ rừng, động vật hoang dã đem nguy hại tuyệt diệt và độc hại, tuy nhiên con cái ko biết phương pháp bố trí bọn chúng.)

3. Nam has to tát deliver the presentation next week.

(Nam cần trình diễn bài xích thuyết trình vô tuần sau.)

Thông tin: Nam: She said I should present it the following week.

(Nam: Cô ấy rằng con cái nên trình diễn nó vô tuần sau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the words in A with the words in B to tát khuông phrases in 1.

(Ghép những kể từ ở cột A với kể từ ở cột B sẽ tạo trở nên những cụm kể từ vô bài xích 1.)

Xem thêm: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

A

B

1. global

a. animals

2. practical

b. issues

3. environmental

c. actions

4. endangered

d. warming

Phương pháp giải:

global (adj): toàn cầu

practical (adj): thực tế, thiết thực

environmental (adj): thuộc về môi trường

endangered (adj): có nguy hại tuyệt chủng

animals: động vật

issues: các vấn đề

actions: hành động

warming (n): sự giá lên

Lời giải chi tiết:

global warming: sự giá lên toàn cầu

practical actions: hành động thiết thực

environmental issues: các yếu tố về môi trường

endangered animals: các động vật hoang dã đem nguy hại tuyệt chủng

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete the following sentences based on the conversation.

(Hoàn trở nên những câu sau phụ thuộc cuộc đối thoại.)

1. My teacher _______ bu to tát tự some research on environmental protection.

2. She _______ that I should start with small, practical actions to tát protect the environment.

3. She _______ I should deliver my presentation the following week.

Lời giải chi tiết:

1. asked

2. advised

3. said

1. My teacher asked bu to tát tự some research on environmental protection.

(Cô giáo đòi hỏi tôi thực hiện một trong những nghiên cứu và phân tích về đảm bảo môi trường thiên nhiên.)

2. She advised that I should start with small, practical actions to tát protect the environment.

(Cô ấy răn dạy rằng tôi nên chính thức vị những hành vi nhỏ, thực tế nhằm đảm bảo môi trường thiên nhiên.)

3. She said I should deliver my presentation the following week.

(Cô ấy rằng tôi nên trình diễn bài xích thuyết trình của tớ vô tuần sau.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to tát the stressed words in the sentences. 2. Mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. 1. Match the words and phrases with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct khuông of the words and phrases in 1. 1. Choose the correct word or phrase to tát complete each sentence. 2. Change these sentences into reported speech.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question. 2. Read the text and choose the best tittle for it. 3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information. 4. Complete the sentences with the information from the text. Use no more than vãn TWO words for each answer. 5. Work in groups. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Speaking

  1. Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions. 2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box. 3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to tát it. Use the expressions below to tát help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Listening

  1. Work in pairs an answer the question. 2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways to tát save endangered animals. Listen to tát the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Listen to tát the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. 4. Work in groups and answer the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Read the text about WWF and complete the table. 3. Write a paragraph (120-150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.