unit 11 lớp 12 reading


Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng song. Hỏi nhau những câu sau.)

Tổng ăn ý đề thi đua thân thuộc kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn sở hữu thông thường xuyên xem sách không?)

2. What kind of books vì thế you enjoy reading most/least?

(Loại sách này chúng ta mến phát âm nhất / không nhiều nhất?)

3. How vì thế you read books?

(Bạn xem sách như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I vì thế. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi mến xem sách về khoa học tập nhất, tuy nhiên tôi phát âm tè thuyết tối thiểu.)

3. I often read my favourite books in my không lấy phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time to lớn read it. In reading books, I generally scan its nội dung first bồn chồn see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time to lớn read it, a few pages a time.

(Tôi thông thường phát âm những cuốn sách yêu thương mến nhập thời hạn rảnh rỗi; tuy nhiên Lúc vô tình sẽ có được một cuốn sách thú vị, tôi tiếp tục nỗ lực dành riêng thời hạn nhằm phát âm nó. Trong việc xem sách, tôi thông thường liếc qua nội dung của chính nó trước tiên nhằm coi nếu như sở hữu ngẫu nhiên phát minh thú vị. Sau cơ, nếu như tôi có khá nhiều thời hạn rộng lớn, tôi phát âm điều thưa đầu. Sau cơ tôi thám thính thời hạn nhằm phát âm vài ba trang một phiên.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and vì thế the tasks that follow.

(Đọc văn bạn dạng và thực hiện những bài bác luyện sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to lớn be tasted, others to lớn be swallowed, and some few to lớn be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible to lớn read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going to lớn sleep. It is enough to lớn dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to lớn enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so sánh good I can’t put it down.” But not all stories belong to lớn this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to lớn “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books to lớn read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold kêu ca ever before. Books are still a cheap way to lớn get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the trang chính are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ thể xem sách, Francis Bacon, người sinh sống khoảng chừng nằm trong thời với Shakespeare viết lách những điều này, "Một số sách nhằm phát âm test, một vài không giống dể phát âm nghiến ngấu, và không nhiều sách đề nghiền ngẫm và nhằm phát âm và tâm lý." Lời răn dạy hoặc ho này cho thấy cơ hội phát âm những loại sách không giống nhau với xa nhau. Chẳng hạn, chúng ta cũng có thể nhặt được một cuốn sách về phượt và phát âm nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua chuyện địa điểm này một không nhiều địa điểm cơ một không nhiều là đầy đủ. Tóm lại đấy là “đọc thử".

Một vài ba mẩu truyện dành riêng nhằm phát âm nghiến ngấu. Hãy tường tượng chúng ta tìm kiếm được một mẩu truyện hoặc và điều gì trong cả cần thiết rộng lớn thời hạn dể thông thường thức nó. quý khách hàng có lẽ rằng đang di chuyển ngủ hè hoặc bên trên một cuộc hành trình dài lâu năm vì thế xe cộ lửa. Nếu này đó là cuốn sách hoặc, chúng ta cũng có thể thưa, “Nó hoặc vượt lên tôi ko thể quăng quật nó xuống được." Nhưng còn nếu như không nên toàn bộ mẩu truyện thuộc sở hữu loại này. Thông thường những ngôi nhà phê bình tế bào mô tả sách như "khó nhằm xuống”, hoặc "không thể phát âm lần tiếp nữa (khó vậy lên lại)”.

Nhiều sách không giống được phát âm chậm trễ vã cẩn trọng. Nếu một cuốn sách nói tới chủ thể chúng ta yêu thích, các bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và tâm lý về nó. Điều cơ không tồn tại nghĩa phát âm vượt lên chậm trễ. Khi chúng ta vậy một cuốn sách phiên thứ nhất, hãy coi nó không thật khó khăn. Đừng chính thức một cuốn sách trừ phi chúng ta cũng có thể nhận ra từ 1 không nhiều trang thứ nhất này đó là quyển chúng ta cũng có thể phát âm và hiểu đơn giản và dễ dàng.

Một số người cho rằng vì thế ngày càng có khá nhiều người dân có truyền hình ở mái ấm gia đình, ngày càng không nhiều người tiêu dùng sách phát âm. Tại sao Lúc truyền hình hoàn toàn có thể đưa đến cho mình toàn bộ vấn đề và những mẩu truyện với sắc tố, hình và hành vi. Nhưng thiệt sự truyền hình ko làm thịt được việc xem sách. Ngày ni nhiều sách cho từng loại được phân phối hơn trước đây. Sách vẫn tồn tại là một trong những phương tiện đi lại rẻ mạt chi phí nhằm tích lũy vấn đề và vui chơi giải trí, và chúng ta cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và phát âm nó rất nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là mối cung cấp kỹ năng và kiến thức và nụ cười ấn tượng.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những kể từ và cụm kể từ xuất hiện nay ở đoạn văn. Tìm kể từ tương tự giờ Việt cho từng kể từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - phát âm ngấu nghiến

2. dip into  - phát âm qua chuyện loa

3. taste – phát âm thử

4. “hard-to-pick-up again"  - ko thể phát âm phiên nữa

5. digest - hấp thụ (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể quăng quật xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết tấp tểnh những lời nói là trúng (T) hoặc sai (F) hoặc ko được nói đến việc (NM) ở bài bác phát âm.Ghi lốt (✓) sườn phù hợp.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning to lớn the kết thúc. 

3. Many people only have time to lớn read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn ko thể phát âm những loại sách không giống nhau Theo phong cách tương đương nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning to lớn the kết thúc. 

(Khi chúng ta "đọc thử" một cuốn sách độc giả nó cẩn trọng từ trên đầu cho tới cuối.)

Thông tin: “It is enough to lớn dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Not mentioned (trong nội dung bài viết ko nói đến việc xem sách Lúc lên đường du lịch)

Many people only have time to lớn read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ mất thời hạn nhằm phát âm Lúc bọn họ đang di chuyển phượt.)

Xem thêm: công thức tính vận tốc trung bình

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách sở hữu những mẩu truyện hoặc thông thường được mô tả như thể "khó bịa đặt xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s so sánh good I can’t put it down.” But not all stories belong to lớn this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình vẫn thay cho thế trọn vẹn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold kêu ca ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according to lớn the information in the passage.

(Trả điều thắc mắc theo gót vấn đề ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có từng nào cơ hội đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi này chúng ta "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you vì thế before starting to lớn read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm những gì trước lúc chính thức phát âm cuốn sách cẩn trọng và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những quyền lợi của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và chi hóa).)

Thông tin: “Some books are to lớn be tasted, others to lớn be swallowed, and some few to lớn be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time to lớn enjoy it.

(Khi chúng ta nhìn thấy một mẩu truyện hoặc và sở hữu thời hạn nhằm tận thưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to lớn enjoy it.

3. Read a few pages to lớn see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài ba trang nhằm coi nó sở hữu nên là một trong những cuốn sách chúng ta cũng có thể phát âm và hiểu nó một cơ hội đơn giản và dễ dàng hay là không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to lớn “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi hoàn toàn có thể đưa đến cho mình vấn đề và mẩu truyện với sắc tố, hình hình họa và hành vi.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way to lớn get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn chính là cơ hội tiết kiệm chi phí chi phí để sở hữu được vấn đề và vui chơi giải trí. Và không những thế nữa, chúng ta cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và phát âm nó bất kể khi này phiên này qua chuyện phiên không giống.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way to lớn get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the trang chính are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng group. Tìm đi ra  tên của những loại sách nhập hình. Các kể từ hoàn toàn có thể theo gót sản phẩm ngang, trở lại, tăng trưởng, lùi,  hoặc lối chéo cánh. Sau trên đây một vài ba khêu gợi ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu chúng ta mến sách với 1 mẩu truyện thú vị nhất là về tội phạm hoặc loại gián điệp, phát âm một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu chúng ta mến phát âm những mẩu truyện về tình thương yêu, một cuốn sách thắm thiết vô cùng phù phù hợp với chúng ta.)

c. A novel is a story long enough to lớn fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển tè thuyết là một trong những mẩu truyện lâu năm đầy đủ nhằm thi công ăm ắp một cuốn sách hoàn hảo, nhập cơ những nhân vật  và sự khiếu nại thông thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học tập fake tưởng là một trong những loại sách dựa vào những mày mò khoa học tập tưởng tượng về sau này.)

e. If you want to lớn learn how to lớn knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu mình muốn học tập thực hiện thế này nhằm đan hoặc thao tác làm việc với mộc, chúng ta nên chọn mua một quyển sách tay chân.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách fake tưởng kể mẩu truyện kể từ trí tưởng tượng của người sáng tác.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể mẩu truyện qua chuyện hình hình họa.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu truyện kể về cuộc sống của một người vì thế người không giống viết lách.) 

 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.