tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

Câu hỏi:

02/08/2019 67,885

Bạn đang xem: tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

A. việt nam cải cách và phát triển mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

B. chuyên môn cải cách và phát triển công nghiệp của việt nam không lớn.

Đáp án chủ yếu xác

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì thế nút sinh sống thấp.

D. việt nam với không nhiều TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Hướng dẫn: SGK/78, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm chạp.

C. Trình chừng đô thị mới không lớn.

D. Phân phụ thân khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Câu 2:

Đặc điểm của khu đô thị việt nam lúc bấy giờ là

A. đều phải sở hữu quy tế bào rất rộng lớn.

B. có tương đối nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng văn minh.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở việt nam cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

Xem thêm: biểu hiện chứng tỏ nhật bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao

B. Tăng thời gian nhanh độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình chừng đô thị mới còn cực kỳ thấp.

Câu 5:

Số dân trở thành thị việt nam tăng thời gian nhanh trong mỗi năm thời gian gần đây đa phần là vì nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng chất lượng tốt.

D. Tại khu đô thị dễ dàng dò thám việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Nhận ấn định nào là tại đây không nên Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị cao.

B. Trình chừng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt chậm chạp.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK