từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/05/2020 131,721

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua loa mạch

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A. Theo biểu thức kể từ thông riêng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều này tại đây không đúng Khi nói đến thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy thuộc vào số vòng chạc của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy thuộc vào môi trường thiên nhiên xung quanh

D. với đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 2:

Ống chạc 1 với nằm trong thiết diện với ống chạc 2 tuy nhiên chiều nhiều năm ống và số vòng chạc đều nhiều hơn thế nữa gấp rất nhiều lần. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống chạc tự động cảm tỉ lệ thành phần với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua loa ống dây

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Xem thêm: tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

C. căn bậc nhị phen độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Câu 4:

Một ống chạc với thông số tự động cảm 0,1 H với loại năng lượng điện 200 mA chạy qua loa. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chạc này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chạc dẫn với chiều nhiều năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây tương đối dài l và nửa đường kính ống r thì với thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống với nằm trong chiều nhiều năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chạc 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua loa nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8