từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

09/10/2019 156,476

A. góc tạo ra vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Bạn đang xem: từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

C. sức nóng phỏng môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Từ trải qua một diện tích S S: ϕ = BScosα

Trong đó:

B: Độ rộng lớn chạm màn hình từ

S: là diện tích S của vòng chạc đang được xét

α: là góc tạo ra vị pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện rời nhanh

C. loại năng lượng điện vươn lên là thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. kích cỡ kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô một mạch kín được xác lập theo gót công thức:

A. eC = tϕ

Xem thêm: thế năng hấp dẫn là đại lượng

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín.

B. sinh rời khỏi loại năng lượng điện vô mạch kín.

C. được sinh vị nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vị loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích thị chiều loại năng lượng điện chạm màn hình khi mang đến nam châm hút từ dịch gửi lại sát hoặc rời khỏi xa xăm vòng chạc kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ vô một mạch năng lượng điện vì thế chính vì sự chuyển đổi của loại năng lượng điện vô mạch ê tạo nên được gọi là hiện tượng lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi vì thế hiện tượng lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là một trong những tình huống quan trọng đặc biệt của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: cảm nhận bài thơ tức cảnh pác bó

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.