từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

Câu hỏi:

18/06/2019 71,758

Mỗi số cần thiết lập ứng với 1 chỉnh ăn ý chập 3 của 6 phần tử

Bạn đang xem: từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

Nên số những số vừa lòng là:    số.

→Đáp án C.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hội tụ A={0;1;2;3;4;5}. cũng có thể lập từng nào số bất ngờ chẵn sở hữu 4 chữ số không giống nhau?

A. 752

B. 160

C. 156

D. 240

Câu 2:

Từ những số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số bất ngờ nhưng mà từng số sở hữu 6 chữ số không giống nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

A. 192

B. 202

C. 211

D. 180

Câu 3:

Có từng nào chữ số chẵn bao gồm tư chữ số song một không giống nhau được lập kể từ những số 0;1;2;4;5;6;8 .

A: 420

B: 460

C: 500

Xem thêm: we should participate in the movement

D: 520

Câu 4:

Từ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm bao gồm 9 thắc mắc dễ dàng, 7 thắc mắc khoảng và 4 thắc mắc khó khăn cần thiết lựa chọn ra 10 câu nhằm thực hiện đề đánh giá trắc nghiệm sao cho tới nhập đề cần sở hữu đầy đủ cả phụ thân loại thắc mắc dễ dàng, khoảng và khó khăn. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từng nào đề đánh giá như thế ?

A. 176451

B. 184756

C. 16756

D. 92378

Câu 5:

Từ những số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được từng nào số tự động nhiên: Gồm 4 chữ số

A. 1296

B. 2089

C. 218

D. 1297

Câu 6:

Từ một group bao gồm 6 nam giới và 5 nữ giới cần thiết lựa chọn ra 4 người nhập ê sở hữu tối thiểu một nữ giới. Hỏi sở hữu từng nào cơ hội lựa chọn như thế ?

A. 75

B. 330

C. 315

Xem thêm: i can't understand him because he speaks so quickly

D. 325