trung tâm kinh tế quan trọng nào không nằm ở bắc mỹ

Bắc Mỹ là một trong trong mỗi điểm sở hữu nền tài chính trở nên tân tiến và phong phú nhất bên trên toàn cầu, nhập tê liệt có không ít trung tâm tài chính cần thiết. Trong nội dung bài viết tại đây của Hoc365, nằm trong mò mẫm câu vấn đáp cho tới thắc mắc trung tâm tài chính này ko nằm tại vị trí Bắc Mỹ và mò mẫm hiểu những trung tâm tài chính cần thiết của điểm này nhé!

Bạn đang xem: trung tâm kinh tế quan trọng nào không nằm ở bắc mỹ

Trung tâm tài chính cần thiết này ko nằm tại vị trí Bắc Mỹ?

Trung tâm tài chính cần thiết này ko nằm tại vị trí Bắc Mỹ?

A. Niu-ooc
B. Oa-sinh-tơn
C. Lôt-an-giơ-let
D. To-ky-o

Đáp án: D. To-ky-o

Giải thích: To-ky-o ko cần là trung tâm tài chính cần thiết của Bắc Mỹ vì thế đó là TP.HCM của Nhật Bản.

Hãy nêu thương hiệu những trung tâm tài chính trung tâm của điểm Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chủ yếu của từng trung tâm

Khu vực Bắc Mỹ sở hữu nền tài chính phong phú và triệu tập không ít trung tâm tài chính rộng lớn và những ngành công nghiệp trở nên tân tiến. Dưới đó là list những trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chính:

 • Xan Phran-xi-xcô: Cơ khí, năng lượng điện tử, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, hóa hóa học.
 • Hiu-xtơn: Điện tử, đóng góp tàu, hóa hóa học, luyện kim thâm, sản xuất máy cất cánh.
 • Át-lan-ta: Luyện kim color,chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, đan may, sản xuất máy cất cánh.
 • Niu Yooc: Điện tử, hóa hóa học, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, luyện kim thâm.
 • Môn-trê-an: Cơ khí, năng lượng điện tử, luyện kim color, đan may.
 • Tô-rôn-tô: Sản xuất xe hơi, năng lượng điện tử, đan may, luyện kim thâm.
 • Si-ca-gô: Cơ khí, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, luyện kim thâm, hóa hóa học.
 • Niu Ooc-lin: Hóa hóa học, đóng góp tàu, luyện kim color, sản xuất máy cất cánh.
 • Lốt An-giơ-lét: Đóng tàu, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, đan may, sản xuất máy cất cánh.

Hãy nêu thương hiệu những trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chủ yếu của từng trung tâm

Xem thêm: chữ quốc ngữ ra đời

Các trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ triệu tập ở phụ thân điểm chủ yếu như sau:

 • Đông bắc Hoa Kỳ và nhộn nhịp phái nam Ca-na-đa.
 • Tây phái nam Hoa Kỳ.
 • Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ.

Các trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ  vào vai trò đầu tàu, hùn xúc tiến phát triển tài chính nhập toàn cỗ điểm. Dường như, còn khiến cho liên kết những trung tâm tài chính toàn thị trường quốc tế.

Hãy nêu thương hiệu những trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chủ yếu của từng trung tâm

Câu căn vặn thông thường gặp

Các trung tâm tài chính cần thiết của Bắc Mỹ triệu tập ở điểm nào?

Các trung tâm tài chính ở Bắc Mĩ triệu tập đa số ở: Đông bắc Hoa Kì và Đông phái nam Can-na-đa; Tây phái nam Hoa Kì; Đông phái nam và ven vịnh Mê-hi-cô của hoa Kì.

Trung tâm tài chính lớn số 1 ở Bắc Mỹ là?

Niu Oóc là khu đô thị rộng lớn và trung tâm tài chính rộng lớn của Bắc Mỹ.

Hoc365 vừa phải gửi cho tới các bạn câu nói. giải cụ thể nhất về trung tâm tài chính cần thiết này ko nằm tại vị trí Bắc Mỹ? Nếu thấy bài bác biết hoặc và hữu ích, hãy nhằm lại Đánh Giá 5 sao nhằm cỗ vũ Cửa Hàng chúng tôi nhé!

Xem thêm: the music was gentle. we listened to it last night