trùng hợp buta 1 3 đien

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: trùng hợp buta 1 3 đien


Chia sẻ bởi: Phạm Ngọc Anh


Trùng hợp ý buta-1,3-đien đưa đến polibutađien đem công thức kết cấu là

Chủ đề liên quan

Khi châm cháy trọn vẹn một anken bất kì thì tạo nên ra

A

số mol H2O to hơn số mol CO2.

B

số mol CO2 to hơn số mol H2O.

C

số mol CO2 ngay số mol H2O.

D

số mol CO2 gấp rất nhiều lần số mol H2O.

Loại phản xạ nào là tại đây chỉ xẩy ra với etilen tuy nhiên ko xẩy ra với etan?

A

Phản ứng cháy và phản xạ thế.

B

Phản ứng thế và phản xạ nằm trong.

C

Phản ứng nằm trong và phản xạ trùng khớp.

D

Phản ứng cháy và phản xạ trùng khớp.

Metan mang lại phản xạ thế với clo nhập ĐK nào là sau đây?

A

Dưới độ sáng khuếch giã.

C

Dưới áp suất thấp, sức nóng chừng cao.

D

Tại sức nóng chừng cao nhập chân ko.

Etilen dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong vì thế nguyên do nào là sau đây?

A

Etilen là hóa học khí ko bền.

B

Xem thêm: điểm chuẩn đại học y hải phòng 2022

Etilen đem phân tử khối nhỏ bé.

D

Phân tử etilen mang trong mình một links đôi C=C.

Cho phản ứng: CHC–CH3 + 2H2 X. Chất X là

Chuẩn bị 2 ống thử (A) và (B) và triển khai thực nghiệm như hình vẽ bên dưới đây:

Chất Y là

Cho phản xạ thân mật isopren và HCl ở 40oC (tỉ lệ mol 1 : 1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A

3,4-điclo-3-metylbut-1-en.

C

1,4-điclo-2-metylbut-2-en.

Cho 0,3 mol ankin A ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 lấy dư chiếm được 52,5 gam kết tủa. Công thức kết cấu của A là (H=1; C=12; Ag=108)

Cho hiđrocacbon đem công thức kết cấu :

Tên thay cho thế của hiđrocacbon bên trên là

A

5-etyl-2-metylhexa-1,3-đien

B

2-etyl-5-metylhexa-3,5-đien

D

2,5-đimetylhepta-1,3-đien.

Cho sơ trang bị phản xạ sau: CH4 X Y Z Cao su buna. Công thức kết cấu của hóa học Y là

Axetilen làm mất đi color hỗn hợp KMnO4, phản xạ này nằm trong loại

A

phản xạ lão hóa ko trọn vẹn.

D

phản xạ thế ion sắt kẽm kim loại.

Sản phẩm phụ của phản xạ nằm trong propen và HCl là

Propen và propin đều nằm trong rất có thể phản xạ với những hóa học nhập sản phẩm nào là sau đây?

Một ankin X nhập cuộc phản xạ cùng theo với HCl (tỉ lệ mol 1 : 1) thì chiếm được thành phầm đem chứa chấp 39,24% Cl về lượng. Số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử X là (H=1; C=12; Cl=35,5)

“Không no, mạch hở, khí ko color,
Làm brom nâu đỏ ửng nhạt color rất rất mau,
Muốn no thì nên thực hiện sao?
Một mol phân tử, nhị mol H2 nằm trong nhập.
Nhanh thời gian nhanh đối đáp coi nào!
Bài đang được nhắc tới hóa học nào là vậy ta?”

Dẫn 0,4 mol lếu hợp ý khí bao gồm metan và nhị anken đồng đẳng tiếp nối vào trong bình đựng hỗn hợp brom dư. Sau phản xạ thấy lượng bình tăng 13,3 gam và đem 0,15 mol khí bay thoát khỏi bình. Công thức phân tử nhị anken là (H=1; C=12)

Hỗn hợp ý X bao gồm 0,3 mol C2H4, 0,1 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung lếu hợp ý X với xúc tác Ni, sau đó 1 thời hạn chiếm được lếu hợp ý Y. Đốt cháy trọn vẹn lếu hợp ý Y thì số mol H2O chiếm được là

Xem thêm: ### có nghĩa là gì

Dẫn 0,5 mol lếu hợp ý X bao gồm etilen, propilen, butilen nhập 500 ml hỗn hợp brom dư. Khối lượng brom đang được phản xạ là (Br=80)

Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X chiếm được 19,36 gam CO2 và 9,9 gam H2O. Công thức phân tử của X là (H=1; C=12; O=16)

Số đồng phân mạch hở, ko nhánh (kể cả đồng phân hình học) của hóa học đem công thức phân tử C5H8