trong vòng lặp while do câu lệnh được thực hiện khi

Câu hỏi:

11/10/2022 7,336

Bạn đang xem: trong vòng lặp while do câu lệnh được thực hiện khi

B. Điều khiếu nại đúng

Đáp án chủ yếu xác

C. Điều khiếu nại ko xác định

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án chính là: B

Trong vòng lặp While, câu mệnh lệnh được triển khai Lúc ĐK còn chính.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm range(101) sẽ khởi tạo ra:

A. một mặt hàng số kể từ 0 cho tới 100

B. một mặt hàng số từ là 1 cho tới 101

C. 101 số ngẫu nhiên

D. một mặt hàng số tình cờ 101

Câu 2:

Câu mệnh lệnh sau mang lại sản phẩm là gì?

for i in range(10):

          if i%2==1: print(i,end='' '')

A. 02468

B. 13579

C. 2468

D. 246810

Câu 3:

Cú pháp chính của câu mệnh lệnh lặp for:

A. for <biến chạy> in range(m, n):

Khối mệnh lệnh cần thiết lặp

B. for <biến chạy> in range(m, n).

Khối mệnh lệnh cần thiết lặp

C. for <biến chạy> in:

Khối mệnh lệnh cần thiết lặp

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

D. for <biến chạy> range(m, n):

Khối mệnh lệnh cần thiết lặp

Câu 4:

Cho đoạn lịch trình sau:

a=6

s=0

while (a>0):

 s=s+a

 a=a-1

Giá trị của s Lúc triển khai đoạn lịch trình bên trên vì chưng bao nhiêu?

A. 5

B. 20

C. 6

D. 21

Câu 5:

Kết ngược của đoạn lịch trình sau:   

s = 0

for i in range(1, 10):

s = s + i

print(s)

A. 55

B. 45

C. 11

D. 10

Câu 6:

Câu mệnh lệnh sau mang lại sản phẩm là gì?

for i in range(6): print(i,end='' '')

A. 1 2 3 4 5

B. 0123456

C. 0 1 2 3 4 5

D. 12345

TÀI LIỆU VIP VIETJACK