trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

Câu hỏi:

07/06/2022 12,942

Bạn đang xem: trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

A. Phân giải, tổ hợp hóa học mùn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Cung cấp cho vật hóa học cơ học.

C. Hạn chế sự xói ngót, cọ trôi.

D. Góp phần thực hiện huỷ huỷ đá.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: A

Sinh vật nhập cuộc nhập quy trình huỷ huỷ đá. Chất cơ học nhập khu đất dựa vào thật nhiều nhập sự xuất hiện nay của loại vật tác dụng nhập quy trình tạo hình khu đất. Xác của loại vật phân huỷ tiếp tục hỗ trợ dưỡng chất mang đến khu đất. Bên cạnh đó, loại vật còn ngăn ngừa xói ngót, cọ trôi khu đất => Vi loại vật phân giải xác thực vật và động vật hoang dã tổ hợp trở nên mùn.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các yếu tố nào là tại đây đem tác dụng cần thiết nhất cho tới việc tạo hình nên những bộ phận đa số của đất?

A. Sinh vật, đá u.

B. Đá u, nhiệt độ.

C. Địa hình, đá u.

D. Khí hậu, loại vật.

Câu 2:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây nằm trong môi trường xung quanh đới nóng?

A. Bán hoang toàng mạc.

B. Rừng láo lếu hợp ý.

C. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

D. Đài nguyên vẹn.

Câu 3:

Xem thêm: đại học tài chính marketing học phí

Nhân tố nào là tại đây đem tác dụng cho tới việc tạo thành bộ phận vô sinh mang đến đất?

A. Đá u.

B. Khí hậu.

C. Địa hình.

D. Sinh vật.

Câu 4:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây nằm trong môi trường xung quanh đới nóng?

A. Rừng lá rộng lớn.

B. Thảo nguyên vẹn.

C. Rừng lá kim.

D. Xavan.

Câu 5:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ cận sức nóng lục địa?

A. Rừng cận sức nóng độ ẩm.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng láo lếu hợp ý.

D. Hoang mạc và phân phối hoang toàng mạc.

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật nào là tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ ôn đới hải dương?

A. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

B. Rừng cận sức nóng độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng láo lếu hợp ý.

Xem thêm: cách chứng minh tam giác đều

D. Rừng và cây vết mờ do bụi lá cứng cận sức nóng.