trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,473

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem đặc tính?

A. Giống cây u, sở hữu sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

C. Giống phụ huynh, sở hữu sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiện phú tử đực và phú tử cái

Câu 3:

Sinh sản vì chưng dạ dày là đưa đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế vẹn toàn nhân ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

C. Bào tử được đột biến vì thế rời phân ở trộn phú tử thể của những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Xem thêm: vật lý 8 bài 8

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì chưng dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm sáng sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể đưa đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải tiến và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới mẻ giống như nhau và giống như thành viên u về những điểm sáng di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu giống như nhập một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko nên tiêu hao tích điện cho tới việc tạo nên phú tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu giống như nhau về mặt mày DT nên chất lượng thế Lúc ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

D. (1), (2), (3), (4) và (5)