trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,444

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem quánh tính?

A. Giống cây u, đem sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

C. Giống phụ huynh, đem sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

Câu 3:

Sinh sản tự dạ dày là đưa đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

B. Bào tử được đột biến tự nguyên vẹn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản tự dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Đặc điểm sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể đưa đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định quyết định, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải tiến và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới nhất giống như nhau và giống như thành viên u về những Đặc điểm di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu giống như nhập một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko nên tiêu hao tích điện cho tới việc tạo ra kí thác tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu giống như nhau về mặt mũi DT nên đảm bảo chất lượng thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Đặc điểm nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

D. (1), (2), (3), (4) và (5)