trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Câu hỏi:

03/10/2019 9,933

Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thử nghiệm kí thác quẹt khả năng chiếu sáng, khả năng chiếu sáng sử dụng vô thử nghiệm là khả năng chiếu sáng White đem bước sóng kể từ 400nm cho tới 750 nm. Bề rộng lớn quang đãng phổ bậc 1 khi đầu đo được là 0,7 milimet. Khi dịch gửi mùng bám theo phương vuông góc với mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhì khe một khoảng chừng là 40 centimet thì chiều rộng quang đãng phổ bậc 1 đo được là 0,84mm. Khoảng cơ hội thân mật nhì khe là

A. 1,5cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Ban đầu:

Sau khi dịch gửi màn:

Trừ nhì phương trình lẫn nhau tao được:

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tách suất của nước là 4/3. Một người nom một hòn sỏi nhỏ S nằm tại vị trí lòng một bể nước sâu sắc 1,2 m bám theo phương sát vuông góc với mặt mũi nước, thấy hình ảnh S’ ở cơ hội mặt mũi nước một khoảng chừng bằng

A. 1,5 m

B. 80 centimet.

C. 90 cm

D. 1 m

Câu 2:

Hiện tượng kí thác quẹt khả năng chiếu sáng là vị xác thực nghiệm chứng minh ánh sáng 

A. là sóng siêu thanh.

B. là sóng dọc

C. đem đặc thù hạt

D. đem đặc thù sóng.

Câu 3:

Gọi nc, nv, n theo lần lượt là tách suất của nước so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức nào là tại đây đúng?

A. nc > nv > n 

B. nv> nℓ > nc. 

C. n > nc > nv.

Xem thêm: tác dụng biện pháp liệt kê

D. nc > n > nv.

Câu 4:

Trong thử nghiệm Young vị khả năng chiếu sáng White ( đem bước sóng kể từ 0,45μm cho tới 0,75μm), khoảng cách kể từ mối cung cấp cho tới mùng là 2m. Khoảng cơ hội thân mật nhì mối cung cấp là 2mm. Số phản xạ cho tới vân sáng sủa bên trên M cơ hội vân trung tâm 4mm là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Một học viên thực hiện thử nghiệm Y – âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng nhằm đo bước sóng khả năng chiếu sáng. Khoảng cơ hội nhì khe sáng sủa là một trong,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cơ hội kể từ mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhì khe cho tới mùng đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách thân mật 10 vân sáng sủa liên tục đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Cách sóng bằng

A. 0,54 ± 0,03 (µm)

B. 0,54 ± 0,04 (µm)

C. 0,60 ± 0,03 (µm)

D. 0,60 ± 0,04 (µm)

Câu 6:

Khi triển khai thử nghiệm kí thác quẹt Y- âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc vô một bể chứa chấp nước, người tao đo được khoảng cách thân mật nhì vân sáng sủa là một trong,2mm.tường tách suất của nước vị 4/3. Nếu rút không còn nước vô bể thì khoảng cách thân mật nhì vân sáng sủa liên tục cơ là

A. 0,9mm

B. 0,8 mm

C. 1,6 mm

D. 1,2 mm

Câu 7:

Trong thử nghiệm Y-âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân mật nhì khe hẹp vị 1,2 milimet và khoảng cách thân mật nhì khe cho tới mùng vị 1,6 m. Chiếu áng những khe vị khả năng chiếu sáng White đem bước sóng kể từ 0,38μm cho tới 0,76μm. Tại điểm M cơ hội vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn số 1 cho tới vân sáng sủa bên trên M là

A. 0,53 μm

B. 0,69 μm.

C. 0,6 μm

Xem thêm: đạo hàm của e mũ x

D. 0,48 μm