trong pascal cú pháp để khai báo biến là

Câu hỏi:

17/01/2022 2,158

Bạn đang xem: trong pascal cú pháp để khai báo biến là

A. Var < Danh sách biến đổi > = < Kiểu tài liệu >; 

B. Var < Danh sách biến đổi > : < Kiểu tài liệu >; 

Đáp án chủ yếu xác

C. < Danh sách biến đổi > : < Kiểu tài liệu >;

D. Var < Danh sách biến đổi >;

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến đổi với dạng : Var <danh sách biến> : < loại dữ liệu> ;

Trong đó :

+ list biến đổi được xa nhau bởi vì vết phẩy.

+ Kiểu tài liệu thông thường là 1 trong trong những loại tài liệu chuẩn chỉnh hoặc tự người thiết kế khái niệm.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đại lượng dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô quy trình triển khai lịch trình gọi là: 

A. Hằng 

B. Biến

C. Hàm 

D. Biểu thức

Câu 2:

Biến là … 

A. Là đại lượng có mức giá trị bất biến vô xuyên suốt quy trình triển khai chương trình

B. Là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô quy trình triển khai chương trình 

C. Tên ko cần thiết theo đuổi nguyên lý đặt điều tên 

D. Không cần thiết khai báo trước lúc sử dụng

Câu 3:

Khai báo này tại đây đúng? 

Xem thêm: đô thị hóa nước ta có sức hút với đầu tư chủ yếu do

A. Var x, y: Integer; 

B. Var x, y=Integer; 

C. Var x, nó Of Integer; 

D. Var x, nó := Integer;

Câu 4:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, câu mệnh lệnh này sau đấy là khai báo hằng? 

A. Const max = 50; 

B. Const max := 50; 

C. Const integer max = 50; 

D. Const max 50;

Câu 5:

Danh sách những biến đổi là 1 trong hoặc nhiều thương hiệu biến đổi, những thương hiệu biến đổi được ghi chép xa nhau bởi: 

A. Dấu chấm phẩy (;) 

B. Dấu phẩy (,) 

C. Dấu chấm (.) 

D. Dấu nhị chấm (:)

Câu 6:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, kể từ khóa Var sử dụng để: 

A. Khai báo hằng 

B. Khai báo thư viện 

C. Khai báo biến 

D. Khai báo thương hiệu chương trình

TÀI LIỆU VIP VIETJACK