trong mô hình quan hệ ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể

 • Câu hỏi:

  Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng chu toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

  Bạn đang xem: trong mô hình quan hệ ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể

  • A. Các hệ QT CSDL mối quan hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang đến tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống trải, tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán dữ liệu
  • B. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống
  • C. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau
  • D. Dữ liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống trải tuy nhiên được trùng nhau

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các hệ QT CSDL mối quan hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang đến tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được nhằm trống trải, tài liệu bên trên những cột khoá chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán dữ liệu

Mã câu hỏi: 4289

Xem thêm: chiến tranh trịnh nguyễn

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu

CÂU HỎI KHÁC

 • Mô hình thịnh hành nhằm kiến tạo CSDL mối quan hệ là:
 • Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?
 • Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:
 • Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?
 • Thuật ngữ quan lại hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Thuật ngữ bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Thuật ngữ nằm trong tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
 • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng chu toàn thực thể (ràng buộc khoá)?
 • Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau thông qua: