trong lệnh lặp for do

Câu hỏi:

10/05/2020 47,174

Bạn đang xem: trong lệnh lặp for do

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối

Đáp án chủ yếu xác

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vì như thế độ quý hiếm cuối

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Trong mệnh lệnh lặp For – tự Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được tiến hành.

   Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của trở thành kiểm đếm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những trở thành nhập câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn công tác sau giải vấn đề nào?

      For I:=1 vĩ đại M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn mang lại 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn mang lại 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn mang lại 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn mang lại 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Câu 3:

Sau khi tiến hành đoạn công tác sau:

   S:=10;

   For i:=1 vĩ đại 4 tự S:=S+i;

   Giá trị của trở thành S vì như thế bao nhiêu?

Xem thêm: vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở đông nam bộ

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy đã cho thấy câu mệnh lệnh trúng :

A. for i:=1 vĩ đại 10; tự x:=x+1;

B. for i:=1 vĩ đại 10 tự x:=x+1;

C. for i:=10 vĩ đại 1 tự x:=x+1;

D. for i =10 vĩ đại 1 tự x:=x+1;

Câu 5:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số chuyến lặp biết trước?

A. Giặt cho tới khi sạch

B. Học bài xích cho đến khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới khi với người nghe máy

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < trở thành kiểm đếm > : = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < trở thành kiểm đếm > := < độ quý hiếm cuối > vĩ đại < độ quý hiếm đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < trở thành kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối >; tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < trở thành kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

TÀI LIỆU VIP VIETJACK