trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

Câu hỏi:

26/04/2023 2,274

Bạn đang xem: trong cơ thể thực vật nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein

C. Nitơ. 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với 2 cặp gen ko alen nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương, thì cơ hội viết lách loại gen nào là bên dưới đấy là đúng?

A.BbXAXa. 

B. ABab

C.AaBb. 

D. AaXBY.

Câu 2:

Một khung hình sở hữu loại gen ABab hạn chế phân thông thường. Khoảng cơ hội thân thuộc A và B là 20cM. Xác suất tạo nên 2 tinh dịch sở hữu loại gen không giống nhau là

A. 66%. 

B. 34%.

C. 50%. 

D. 25%.

Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng vào lúc nói đến tác dụng của 5 yếu tố tiến thủ hóa ( (chọn thanh lọc đương nhiên, đột thay đổi gen, giao hợp ko tình cờ, di- nhập gen, nguyên tố ngẫu nhiên)

(1) Chỉ sở hữu 4 yếu tố tiến thủ hóa thực hiện túng vốn liếng gen của quần thể.

(2) Chỉ sở hữu 4 yếu tố tiến thủ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen của quần thể.

(3) Chỉ có một yếu tố tiến thủ hóa hoàn toàn có thể thực hiện đa dạng và phong phú vốn liếng gen của quần thể.

(4) Chỉ có một yếu tố tiến thủ hóa thực hiện thay cho thay đổi tần số alen theo đuổi một phía xác lập.

A. 5. 

B. 4. 

Xem thêm: danh từ trong tiếng anh là gì

C. 3. 

D. 2

Câu 4:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy toan trái khoáy đỏ gay trội trọn vẹn đối với alen a quy toan trái khoáy vàng. Alen a là alen đột thay đổi. Cho nhì cây trái khoáy đỏ gay dị ăn ý (P) lai cùng nhau chiếm được F1. Trong quy trình tạo hình phân tử phấn sở hữu 20% tế bào NST đem cặp gen Aa ko phân li vô hạn chế phân I, hạn chế phân II thông thường. Các giao phó tử tạo hình sở hữu kĩ năng thụ tinh ma và những ăn ý tử sở hữu mức độ sinh sống như nhau. Theo lí thuyết, trong số nhận định và đánh giá sau sở hữu từng nào nhận định và đánh giá đúng?
(1)Ở F1 chiếm được tỉ lệ thành phần loại gen là 1: 1: 4: 8: 4: 1: 1.
(2)Trong số những cây trái khoáy đỏ gay F1, cây sở hữu loại gen dị ăn ý lúc lắc tỉ lệ thành phần 2/3.
(3)Ở F1 sở hữu 5 loại gen của thể đột thay đổi.
(4)Thể đột thay đổi ở mới F1 lúc lắc tỉ lệ thành phần 25%

A. 2. 

B. 1. 

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Hình 3 thể hiện nay tỉ lệ thành phần những loại loại gen qui toan màu sắc lông của 2 quần thể động vật hoang dã nằm trong và một loại, alen A qui toan lông Trắng trội trọn vẹn đối với alen a qui toan lông đen thui, gen phía trên NST thông thường. lõi rằng tỉ lệ thành phần đực: dòng sản phẩm là 1:2 và ko xẩy ra đột thay đổi. Trong những tuyên bố tại đây sở hữu từng nào tuyên bố đích ?

I. Quần thể I và II đang được thăng bằng DT.

II. Tần số alen a ở quần thể I là 0,7.

III. Cho 2 thành viên đều phải sở hữu màu sắc lông Trắng ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau chiếm được F1, phần trăm sinh được một con cái đực F1 sở hữu loại gen dị ăn ý là 65408

IV. Cho 2 thành viên đều phải sở hữu màu sắc lông Trắng ở quần thể I và II giao hợp cùng nhau chiếm được F1, phần trăm sinh được một con cháu F1 sở hữu lông đen thui thứu tự là và 768

A. 1.

B. 2.

C.3. 

D. 4

Câu 6:

Ở một loại cây lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa vì thế một cặp gen sở hữu 2 alen quy toan. Khi mang đến cây hoả hồng (P) tự động thụ phấn, F1 thu được 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa hồng: 25% cây hoa Trắng. Các cây hoa Trắng, cứ rời khỏi hoa nào là lại bị côn trùng nhỏ thực hiện lỗi hoa bại (có lẽ hoa white color dẫn dụ loại côn trùng nhỏ thực hiện hại). Khi những cây F1 tạp giao phó, thì tỉ lệ thành phần cây hoa đỏ gay F2 tiếp tục là:

A. 49

B. 14

C. 39

Xem thêm: văn tả cây bàng lớp 4 ngắn gọn

D. 59