trong cơ cấu công nghiệp năng lượng nước ta có ngành

Câu hỏi:

28/04/2023 829

Bạn đang xem: trong cơ cấu công nghiệp năng lượng nước ta có ngành

B. khai quật kêu ca. 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sông ngòi VN có tính đục cao hầu hết do

A. thiên tai xẩy ra nhiều, địa hình dốc, mất mặt lớp phủ thực vật. 

B. nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm, tàn đập rừng, canh tác thiếu thốn hợp lý và phải chăng. 

C. địa hình nhiều núi, lượng mưa rộng lớn, mất mặt lớp phủ thực vật. 

D. địa hình dốc, mưa rộng lớn theo dõi mùa, lớp vỏ phong hóa dày.

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của việc cải cách và phát triển chăn nuôi ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A. thú vị những mối cung cấp góp vốn đầu tư, đa dạng và phong phú phát triển, nâng lên vị thế của vùng. 

B. giới hạn du canh du cư, giải quyết và xử lý việc thực hiện, tạo nên nhiều loại thành phầm. 

C. đẩy mạnh thế mạnh, nâng lên nút sinh sống, cải cách và phát triển phát triển sản phẩm & hàng hóa. 

D. dùng hợp lý và phải chăng khoáng sản, không ngừng mở rộng phát triển, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu tài chính.

Câu 3:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Đơn vị: ngàn tấn)

Năm

2015

2017

2019

2020

In-đô-nê-xi-a

24980,0

28806,4

31734,2

33479,6

Phi-lip-pin

22654,0

27599,8

Xem thêm: giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu là do

23297,8

22615,7

(Nguồn: Niên giám tổng hợp ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho thấy thêm nhận xét nào là tại đây trúng với việc thay cho thay đổi sản lượng mía đàng năm 2020 đối với năm năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?

A. In-đô-nê-xi-a tăng, Phi-lip-pin hạn chế. 

B. In-đô-nê-xi-a hạn chế, Phi-lip-pin tăng. 

C. In-đô-nê-xi-a tăng, Phi-lip-pin tăng. 

D. In-đô-nê-xi-a hạn chế, Phi-lip-pin hạn chế.

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho thấy thêm xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện nào là đem quy tế bào lớn số 1 trong số xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện sau đây?

A. Phả Lại. 

B. Na Dương. 

C. Tỉnh Ninh Bình. 

D. Thủ Đức

Câu 5:

Giải pháp hầu hết nhằm cải cách và phát triển tổ hợp tài chính biển lớn ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. tân tiến hoá hạ tầng vật hóa học, tăng chia sẻ, tạo hình điểm du ngoạn mới. 

B. thú vị góp vốn đầu tư, đầy đủ hạ tầng, kiến tạo thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng mạnh xuất khẩu, bảo đảm loại vật biển lớn. 

D. tăng mạnh links, tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt chế vươn lên là, đa dạng và phong phú ngành nghề nghiệp.

Câu 6:

Lao động nước tao hiện tại nay

A. phân bổ đồng đều thân ái vùng quê và trở thành thị. 

B. đem sự thay cho thay đổi tỉ trọng trong những điểm tài chính. 

C. đem năng suất tăng ngày một nhiều ngang điểm Đông Á. 

D. hiện tượng thất nghiệp được giải quyết và xử lý triệt nhằm.

Xem thêm: các trung tâm kinh tế quan trọng ở tây nguyên là