trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn phương án đích. Trong chính sách design, một ngôi trường thay cho thay đổi khi:

  Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

  • A. Một trong mỗi đặc điểm của ngôi trường thay cho thay đổi.
  • B. Tên ngôi trường thay cho thay đổi.
  • C. Kiểu tài liệu của ngôi trường thay cho thay đổi.
  • D. Tất cả những phương án bên trên.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 77839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: toán lớp 1 tập 1

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của đơn vị cần thiết cai quản lý
 • Record là tổng số mặt hàng của bảng
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong nhị độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu nào là cho tới truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL tuy nhiên nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Khi tạo nên bảng, ngôi trường DiaChi” sở hữu loại tài liệu là Text, nhập mục Field size tao nhập nhập số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” sở hữu Field size là 50.
 • Khi đang được hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho tới bảng, Access sẽ không còn được chấp nhận nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống rỗng độ quý hiếm nhập ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người tiêu dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để banh một bảng ở chính sách thiết kế
 • Trong của buột CSDL đang được thao tác, muốn tạo cấu hình bảng nhập chính sách design, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đây
 • Cửa buột cấu hình bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng mặt hàng của bảng
 • Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn trường
 • Trong Access, khi hướng dẫn và chỉ định khoá chủ yếu sai, mong muốn xóa sổ khoá chủ yếu đang được chỉ định
 • Trong khi thao tác với cấu hình bảng, mong muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án đích. Trong chính sách design, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu hình bảng, tao thực hiện:
 • Để banh bảng ở chính sách design, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án đích nhất. Thay thay đổi cấu hình bảng là:
 • Trong Acess muốn tạo CSDL mới mẻ, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở chính sách design, mong muốn thêm 1 ngôi trường nhập bên trên ngôi trường thời điểm hiện tại, thao tác triển khai l
 • Trong khi tạo nên cấu hình bảng, đặc điểm của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA