trong các câu sau câu nào là mệnh đề

Câu hỏi:

25/08/2022 7,855

Bạn đang xem: trong các câu sau câu nào là mệnh đề

A. Nếu a ≥ b thì a2 ≥ b2;

B. Nếu a phân tách không còn cho tới 9 thì a phân tách không còn cho tới 3;

Đáp án chủ yếu xác

C. Nếu em chịu khó thì em trở thành công;

D. Nếu một tam giác sở hữu một góc vì như thế 60° thì tam giác này đều.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: B

Mệnh đề A là 1 mệnh đề sai vì như thế b ≤ a < 0 thì b2 ≥ a2.

Mệnh đề B là mệnh đề đích. Vì a ⁝ 9 thì a = 9n, n ℤ, nhưng mà 9 ⁝ 3, bởi vậy a ⁝ 3.

Câu C ko là mệnh đề vì như thế ko xác định được xem đích, sai.

Mệnh đề D là mệnh đề sai vì như thế ko đầy đủ ĐK nhằm xác định một tam giác là đều.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn xác định sai.

A. Mệnh đề P và mệnh đề phủ toan \[\overline Phường \], nếu như P đích thì \[\overline Phường \] sai;

B. Mệnh đề P và mệnh đề phủ toan \[\overline Phường \] là nhì câu ngược ngược nhau;

C. Mệnh đề phủ toan của mệnh đề P là mệnh đề không nên P”, được kí hiệu là \[\overline Phường \];

D. Mệnh đề P: “π là số hữu tỷ”, khi cơ mệnh đề phủ toan \[\overline Phường \] là: “π là số vô tỷ”.

Câu 2:

Cho a ℤ. Mệnh đề này sau đây đích ?

A. a ⁝ 2 và a ⁝ 3 a ⁝ 6;  

B. a ⁝ 3 a ⁝ 9;    

C. a ⁝ 2 a ⁝ 4;    

D. a ⁝ 3 và a ⁝ 6 thì a ⁝ 18.

Xem thêm: dấu chấm lửng là gì

Câu 3:

Mệnh đề này sau đây đích ?

A. Tổng nhì số đương nhiên phân tách không còn cho tới 7 Khi và chỉ Khi từng số hạng đều phân tách không còn cho tới 7;

B. Tổng của nhì số là một vài hữu tỉ Khi và chỉ Khi từng số hạng đều là số hữu tỉ;

C. Tích nhì số đương nhiên ko phân tách không còn cho tới 9 Khi và chỉ Khi từng quá số ko phân tách không còn cho tới 9;

D. Tích của nhì số là một vài hữu tỉ Khi và chỉ Khi từng quá số là một vài hữu tỉ.

Câu 4:

Cho mệnh đề chứa chấp trở thành P(n): “n2 – 1 phân tách không còn cho tới 4” với n là số vẹn toàn. Xét coi những mệnh đề P(5) và P(2) đích hoặc sai?

A. P(5) đích và P(2) đúng;

B. P(5) sai và P(2) sai;

C. P(5) đích và P(2) sai;

D. P(5) sai và P(2) đích.

Câu 5:

Phủ toan của mệnh đề: “Có tối thiểu một vài vô tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề này sau đây:

A. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn;

B. Có tối thiểu một vài vô tỉ là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn;

C. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn;

D. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân tuần trả.

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sở hữu mệnh đề hòn đảo đích ?

A. Nếu một tứ giác là hình thang cân nặng thì tứ giác cơ sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

B. Nếu nhì tam giác đều nhau là nhì tam giác này còn có những góc ứng đều nhau.

C. Nếu tam giác ko nên là tam giác đều thì tam giác sở hữu tối thiểu một góc (trong) nhỏ rộng lớn 60°.

Xem thêm: trường đại học hoa lư

D. Nếu hai số đương nhiên nằm trong phân tách không còn cho tới 11 thì tổng nhì số cơ phân tách không còn cho tới 11.