trong access muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 12,481

Bạn đang xem: trong access muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng ta thực hiện

A. Nhập thẳng nhập cơ chế trang dữ liệu 

B. Nháy lưu ban trái khoáy loài chuột lên thương hiệu bảng cần thiết nhập dữ liệu 

D. A hoặc B hoặc C

Đáp án chủ yếu xác

Muốn nhập tài liệu nhập cho 1 bảng, tao triển khai :

+ Nhập thẳng nhập cơ chế trang dữ liệu

+ Nháy lưu ban trái khoáy loài chuột lên thương hiệu bảng cần thiết nhập dữ liệu

+ Dùng biểu hình mẫu hùn tạo ra skin thuận tiện cho tới việc nhập và hiện tại vấn đề.

Đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:

A. Edit → Primary key 

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

C. A và B

D. A hoặc B

Câu 2:

Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), nên lựa chọn loại nào? 

A. Number 

B. Currency 

C. Text 

D. Date/time

Câu 3:

Trong hành lang cửa số CSDL đang được thao tác làm việc, muốn tạo cấu hình bảng nhập cơ chế kiến thiết, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đó là đúng?

A. Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án , rồi nháy lưu ban Design View

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

B. Nhấp lưu ban <tên bảng> 

C. Nháy lưu ban nhập Create Table in Design View 

D. A hoặc C

Câu 4:

Để cởi một bảng ở cơ chế kiến thiết, tao lựa chọn bảng cơ rồi:

A. Click nhập nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Bấm Enter

C. Click nhập nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Click nhập nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

Câu 5:

Trong Access, Khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi cơ field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

A.Yes/No

B. Boolean 

C. True/False 

D. Date/Time

Câu 6:

Trong Access Khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường “Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao rất cần phải khái niệm ngôi trường cơ theo phong cách nào?

A. Text 

B. Currency 

C. Longint 

D. Memo

Xem thêm: chiến tranh trịnh nguyễn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK