trong access dữ liệu kiểu ngày tháng được khai báo bằng

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong access dữ liệu kiểu ngày tháng được khai báo bằng

 • Câu hỏi:

  Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng:

  • A. Day/Type
  • B. Date/Type
  • C. Day/Time
  • D. Date/Time

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 77820

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: top 10 đỉnh núi cao nhất việt nam

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện tại tính chất của đơn vị cần thiết quản lí lý
 • Record là tổng số mặt hàng của bảng
 • Trong Access, Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp một trong những nhị độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu này mang đến truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access Lúc tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL nhưng mà nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Khi tạo nên bảng, ngôi trường DiaChi” sở hữu loại tài liệu là Text, nhập mục Field size tao nhập nhập số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” sở hữu Field size là 50.
 • Khi đang được hướng đẫn khóa chủ yếu mang đến bảng, Access sẽ không còn được cho phép nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm rỗng độ quý hiếm nhập ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để hé một bảng ở cơ chế thiết kế
 • Trong của bong CSDL đang được thao tác, muốn tạo cấu hình bảng nhập cơ chế design, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đây
 • Cửa bong cấu hình bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng mặt hàng của bảng
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn trường
 • Trong Access, Lúc hướng đẫn khoá chủ yếu sai, mong muốn xóa sổ khoá chủ yếu đang được chỉ định
 • Trong Lúc thao tác với cấu hình bảng, mong muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án đích. Trong cơ chế design, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu hình bảng, tao thực hiện:
 • Để hé bảng ở cơ chế design, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án đích nhất. Thay thay đổi cấu hình bảng là:
 • Trong Acess muốn tạo CSDL mới mẻ, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đấy là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở cơ chế design, mong muốn thêm 1 ngôi trường nhập bên trên ngôi trường thời điểm hiện tại, thao tác tiến hành l
 • Trong Lúc tạo nên cấu hình bảng, đặc điểm của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: thành phần cơ sở tạo nên cơ sở dữ liệu là