trình bày đặc điểm

Đề bài

Bạn đang xem: trình bày đặc điểm

Dựa vô kỹ năng và kiến thức vẫn học tập ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm nhiệt độ của việt nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kỹ năng và kiến thức về điểm lưu ý nhiệt độ nước ta - Xem bên trên đây

Lời giải chi tiết

Đặc điểm khí hậu:

- Nước tớ sở hữu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm dông mùa:

Xem thêm: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

+ Nhiệt phỏng khoảng năm bên trên toàn nước đều bên trên 200C, đạt xài chuẩn chỉnh nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

Tổng lượng sự phản xạ có được rất rộng lớn, cán cân nặng sự phản xạ xung quanh năm dương (khoảng 75kcal/cm/năm). Số giờ nắng nóng kể từ 1400 – 3000h/năm.

+ Lượng mưa rộng lớn (1500 – 2000 mm), nhiệt độ cao (>80%).

+ nước ta trực thuộc điểm châu Á gió rét điển hình nổi bật, Chịu hiệu quả của những khối khí sinh hoạt theo dõi mùa với nhị mùa dông chính: gió rét ngày đông và gió rét ngày hè.

- Khí hậu sở hữu sự phân hóa nhiều dạng:

+ Phân hóa theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây.

+ Phân hóa theo dõi phỏng cao.

- Khí hậu biểu diễn biến chuyển thất thông thường, có tương đối nhiều thiên tai (bão, lũ).

Loigiaihay.com

Xem thêm: nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm đô thị hóa trên thế giới