trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật này lịch sự thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế tài chính nước ta trong thời hạn cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp trở nên tân tiến, kinh tế tài chính công nghiệp lờ đờ trị triển

B. xuất hiện tại những nõn mống của nền kinh tế tài chính tư phiên bản công ty nghĩa tuy nhiên manh mún và thuộc về nhập Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp trở nên tân tiến với việc không ngừng mở rộng gặp mặt buôn bán

D. hệ thống đàng giao thông vận tải thủy, cỗ, sản phẩm ko được phanh rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Lúc thác nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước ta với nhì giai cấp cho cơ phiên bản là

A. địa công ty phong con kiến và đái tư sản

B. địa công ty phong con kiến và tư sản

C. địa công ty phong con kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cấp cho người công nhân nước ta triệu tập đông đúc nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy sản xuất chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu giành giật của giai cấp cho người công nhân nước ta là gì?

A. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi kinh tế tài chính

B. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi giai cấp

C. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp vẫn tiến hành quyết sách này ngay lập tức kể từ Lúc tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng tía trắng” so với những người dân chống đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Lúc tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở nước ta, thực dân Pháp vẫn tiến hành quyết sách “chia nhằm trị”, phân tách toàn nước trở nên tía Kì với 3 cơ chế không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở nước ta, thực dân Pháp chú ý nhập ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng nề       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cấp cho hoặc giai tầng này ở nước ta càng ngày càng gánh Chịu đựng nhiều loại thuế và bị cay đắng vô cùng trăm bề nhập thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp đái tư sản

C. Giai cấp cho người công nhân

D. Giai cấp cho nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cấp cho người công nhân nước ta đa phần xuất thân thiện từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa công ty nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ trái khoáy lớn số 1 nhập quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với nước ta sau cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất là

A. Nền kinh tế tài chính trở nên tân tiến theo phía tư phiên bản công ty nghĩa, xã hội không nhiều vươn lên là đổi

B. Công thương nghiệp trở nên tân tiến, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại vươn lên là đổi

C. Cơ cấu kinh tế tài chính rất nhiều với sự lay động, tổ chức cơ cấu xã hội đổi khác sâu sắc sắc

D. Cơ cấu kinh tế tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, tổ chức cơ cấu xã hội đổi khác sâu sắc sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp, cách thức phát hành này từng bước gia nhập nhập Việt Nam?

A. Phương thức phát hành phong kiến

B. Phương thức phát hành nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức phát hành thực dân

D. Phương thức phát hành tư phiên bản công ty nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở nước ta, thực dân Pháp vẫn lưu giữ cách thức bóc tách lột nào?

A. Phương thức bóc tách lột tư phiên bản công ty nghĩa

B. Phương thức bóc tách lột phong kiến

C. Phương thức bóc tách lột thực dân

D. Phương thức bóc tách lột chi phí tư phiên bản công ty nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta đã từng xuất hiện tại những giai cấp cho và giai tầng xã hội mới nhất, bại liệt là

A. địa công ty nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và đái tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và đái tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cấp cho này thành lập và hoạt động trước cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta và phát triển thành lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu giành giật của người công nhân nước ta trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang tính chất tự động trị vì

A. đấu giành giật ko mạnh mẽ và tự tin, ko kiên quyết

B. đấu giành giật chỉ đề nghị nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu giành giật đề nghị những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp mọi rợ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội này tiếp sau đây vẫn thu nhận luồng tư tưởng mới nhất phía bên ngoài nhập nước ta đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến bộ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ cỗ kể từ những nước này vẫn tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: peter tried his best and passed the driving test at the first

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở nước ta, trước không còn thực dân Pháp vẫn phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và đội hình người công nhân thực hiện mướn.

B. tiến hành quy trình xâm lăng và bình tấp tểnh nước ta.

C. đem giai cấp cho tư sản kể từ Pháp lịch sự nước ta.

D. ổn định tấp tểnh kinh tế tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc hoàn thành xong quy trình xâm lăng và bình tấp tểnh nước ta, thực dân Pháp mới nhất hợp tác nhập tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp nên tổn thất từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc hoàn thành xong việc làm xâm lăng nước ta, thực dân Pháp nên tổn thất 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu trăng tròn. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở nước ta trong tầm thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cấp cho người công nhân nước ta được tạo hình trong tầm thời hạn nào?

A. Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến giành giật trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của Pháp ở nước ta.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của Pháp ở nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp tiến hành quyết sách “chia nhằm trị” bởi cách

A. tách nước ta ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân tách nước ta trở nên nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân tách nước ta trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân tách dân tộc bản địa nước ta trở nên nhiều giai tầng không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp tiến hành quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân tách nước ta trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với tía cơ chế không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản lí lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước ta, thực dân Pháp lựa chọn vùng này là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước ta, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách rạm duy nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề nông nghiệp ở nước ta nhập quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng nhanh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày nước ta.

B. lập những trạm gác điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm thực phẩm với giá rất mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với phát hành nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt đi ra với xuất xứ từ

A. một số trong những người đứng đi ra hoạt động và sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một số trong những người dân cày phong phú chuyển hướng làn phân cách sale,

C. một số trong những đái tư sản với không nhiều vốn liếng chuyển hướng làn phân cách sale.

D. tư phiên bản Pháp nhập nước ta kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Lúc vẫn hoàn thành xong về cơ phiên bản cuộc xâm lăng nước ta, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhì.

C. xúc tiến bộ việc thiết lập cỗ máy tổ chức chính quyền thực dân và cơ chế bảo lãnh lên phần cương vực Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến bộ việc lập cỗ máy thống trị bên trên toàn nước ta.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân thiện, sĩ phu và quần chúng toàn nước đứng lên, vì thế vua nhưng mà kháng chiến nhập thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang lại trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, bởi sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng này, bởi ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, bởi Cao Điền và Tống Duy Tân chỉ huy.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, bởi Cao Điền và Hoàng Hoa Thám chỉ huy.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, bởi Tống Duy Tân và Cao Thắng chỉ huy.

D. Tại đồng bởi và trung du Thanh Hoá, bởi Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân chỉ huy.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại nhập thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong tầm thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử hào hùng nước ta (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học