trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm tương đối đầy đủ những mức phỏng phân biệt, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tớ tiến bộ nhập tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên bộ đội Pháp ở đầu cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam nước ta nhập toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy quyết định bên trên Hiệp quyết định đã và đang được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục hoàn thành gửi phú từng trách móc nhiệm thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến bộ từng việc cho tới công việc thống nhất giang sơn vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều luật pháp nhập Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko cởi lối cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko cởi lối cho tới công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh đích tình hình công cộng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta tiếp tục hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

B. nước ta tiếp tục hoàn thành xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa giang sơn tiếp tục hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đã và đang được xác minh chuyến trước tiên nhập văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước chuyến loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đã và đang được xác minh chuyến trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh đích trở thành tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ tiêu xài trọn vẹn quyền lực tài chính của giai cấp cho địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp tè địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh đích sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc bắt gặp cần nhập công việc hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai sót một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa công ty phong loài kiến.

B. Không nom nhận đúng đắn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân quyết định bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên sông núi không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta tiếp tục tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát hành.

C. tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu cải cách và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu thi công hạ tầng vật hóa học cho tới công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ phát hành xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát hành nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải cách và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi địa hạt quản lí lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được thi công trong mỗi ngành tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh tương đối đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa sổ bộ phận tách bóc lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi phát hành, đấu giành buộc Pháp thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời điểm 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau thời điểm Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. thi công hạ tầng vật hóa học kỹ năng cho tới công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác minh trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, yêu cầu thực hiện Hiệp quyết định Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thành xong hóa giải Miền Nam, thống nhất giang sơn, fake toàn quốc tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất giang sơn vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời điểm 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu hèn, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi tê liệt quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vày vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp quyết định Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm hiện tại đấu giành vày quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tớ mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. giao hội dân chúng nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu thực hiện thất bại thủ đoạn đổi thay Miền Nam nước ta trở thành nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuyến loại từng nào tiếp tục đưa ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị chuyến loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị chuyến loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị chuyến loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị chuyến loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn giai cấp của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục khắc ghi bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... sang trọng thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước ta được xây dựng nhập Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lúc lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, cởi lối cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu lật sụp đổ tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vệt bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. TP. hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước chuyến loại III tiếp tục xác minh cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, thi công công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social công ty nghĩa nhập phạm vi toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập phạm vị toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức thi công công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng toàn nước chuyến loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng nề một cơ hội phải chăng.

D. Kết phù hợp cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: trở gió ngữ văn 7

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 chuyến đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh lúc lắc tỉ trọng 93% nhập tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, tè tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng chính yếu cho tới dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã sở hữu được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được thi công nhập giai đoạn miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhì “tốt”.

D. đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong công việc thi công và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin cẩn tưởng hợp tác thi công chính sách mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của dân chúng tớ đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng chủ quyền bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được gửi sang trọng thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất và Phục hồi tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra tuyến phố cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội, cởi đi ra thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang đến "nguồn ánh sáng” mới mẻ cho tới dân tộc bản địa nước ta hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập toàn quốc và quá đáng lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục cởi đi ra 1 thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử dân tộc nước ta - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên tuyến phố xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, đi đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định cởi tuyến phố này của Thủ tướng tá là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định cởi lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức cởi lối với 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì thế thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định cởi lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới mẻ của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vày quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vày Quân group bộ đội tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vày quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô thi công tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tớ, tạo ra ĐK cho những quyền lực địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện điểm tựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là 1 trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành phá hủy vày thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, thịnh hành phương án "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, thi công và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake công ty trương binh vận là 1 trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân mật một đế quốc hùng cường và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là 1 trong cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới mẻ, cần tích rất rất binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu hèn, người sử dụng binh vận là 1 trong mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động dân chúng tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong mẫu mã đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake công ty trương binh vận là 1 trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động dân chúng tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong mẫu mã đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh Điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân mật lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với hoạt động và sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của dân chúng tớ nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh đích nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vệt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác minh quân dân miền Nam với đầy đủ kĩ năng vượt mặt quân group TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) minh chứng điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn, thân mật Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vệt một thất bại cần thiết của Mĩ trong những việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tiếp tục lung lúc lắc, rủi ro khủng hoảng thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong những việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh đích tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định quyết định tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời kết thúc.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc rủi ro khủng hoảng triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam chung tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục tiêu xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình quyết định miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình quyết định miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình quyết định miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình quyết định với trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh đích nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược nhập nhộn nhịp - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, minh chứng quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam nhập giai đoạn kungfu kháng kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" là

A. tóm lấy thắt sống lưng địch nhưng mà tiến công.

B. mò mẫm Mĩ nhưng mà tiến công, mò mẫm ngụy nhưng mà khử.

C. đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không cần là trách nhiệm của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc thi công công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn sự tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng thế nào trong những việc tiến công sụp đổ giai cấp của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP. hà Nội được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển sang trọng tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất giang sơn về mặt mày sông núi.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự tạo nên, độc đáo và khác biệt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh tương đối đầy đủ nhất trách nhiệm của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc thi công công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc thi công công ty nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, đảm bảo an toàn miền Bắc triển khai thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục liên minh dân cày nhập cuộc đấu giành ngăn chặn quân địch mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong loài kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. tiếp tục tiến công sụp đổ toàn cỗ giai cấp cho địa công ty phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. thi công liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. vì sao cơ phiên bản nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị chuyến loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. dân chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: soạn bài thực hành tiếng việt

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng kungfu kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn kungfu vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng kungfu kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn kungfu vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official