trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài đôi mươi (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra đi ra cả nước

Câu 1. Sau khi chiếm hữu được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã thử gì?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20

A. Tìm cơ hội xoa vơi cuộc đấu giành giật của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình mái ấm Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập cỗ máy thống trị, sẵn sàng plan tấn công đi ra Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận chiến nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung này không phản ánh trúng quyết sách trong phòng Nguyễn sau thời điểm Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục tiến hành quyết sách “Bế quan liêu lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ chuồn Pháp nhằm thương thuyết đòi hỏi lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng ý kiến đề xuất cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy hiểm nan, ai là kẻ vẫn bạo dạn nhấc lên triều đình những bạn dạng điếu trần, thổ lộ chủ ý cải tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công đi ra Bắc Kì chuyến loại nhất, thực dân Pháp đã thử gì?

A. Xây dựng lực lượng quân team ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh tương hỗ cho tới quân ở Bắc Kì

C. Cử loại gián điệp đi ra Bắc bắt tình hình và mách bảo một trong những tín vật Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình mái ấm Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp vẫn viện cớ này nhằm tiến công đi ra Bắc Kì chuyến loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách tai ngược của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công đi ra Bắc Kì chuyến loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp vẫn nổ súng tiến công thành phố này ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân team triều đình nhanh gọn lẹ thất thủ bên trên trở nên TP. hà Nội năm 1873?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn vẫn đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Quân triều đình kháng cự yếu hèn ớt nên nhanh gọn lẹ tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với quần chúng. # kháng chiến

D. Triều đình mải lo ngại ứng phó với trào lưu đấu giành giật của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tấn công này tạo nên được giờ đồng hồ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm kẻ thù nhập trở nên Hà Nội

B. Trận hành động ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) chuyến loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng mạo Pháp này vẫn tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận hành động ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ hành động cho tới nằm trong nhằm đảm bảo an toàn thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy chuyến loại nhất (1873) vẫn khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng nhanh chóng viện binh tương hỗ đi ra Bắc Kì

B. hoang đem lo ngại kinh và mò mẫm cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng đi ra Bắc Kì

D. ráo riết tăng nhanh tiến hành thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Xem thêm: công sai của cấp số cộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở nên TP. hà Nội chuyến loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình mái ấm Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê fake quân đi ra Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp mò mẫm cơ hội thương lượng với triều đình mái ấm Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới nhất nhập năm 1874?

A. Pháp thất bại trong công việc xâm chiếm trở nên Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tấn công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy chuyến loại nhất

D. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy chuyến loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình mái ấm Nguyễn đã thử gì sau thắng lợi của quân dân tớ bên trên trận CG cầu giấy chuyến loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo quần chúng. # kháng chiến chống Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu kế tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước này tiếp sau đây khắc ghi việc triều đình mái ấm Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp vẫn viện cớ này nhằm xâm lăng Bắc Kì chuyến loại nhì (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn kế tiếp với sự giao hiếu với mái ấm Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng mạo Pháp này vẫn lãnh đạo cuộc tấn công đi ra Bắc Kì chuyến loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người điều khiển quan liêu quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở nên TP. hà Nội chuyến loại nhì (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu đôi mươi. Chiến thắng CG cầu giấy chuyến loại nhì chứng minh điều gì về niềm tin kháng chiến chống Pháp của quần chúng. # ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm đảm bảo an toàn Tổ quốc của quần chúng. # ta

B. Tinh thần liên hiệp thân mật triều đình và quần chúng. # nhập kháng chiến

C. Lối tấn công giặc tài tình của quần chúng. # ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, đồng điệu của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy chuyến loại nhất (1873) và chuyến loại nhì (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân quân sĩ triều đình

C. Quân Cờ đen sạm của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ đen sạm của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại này khắc ghi sự đầu sản phẩm trọn vẹn của triều đình mái ấm Nguyễn trước việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và chiếm hữu được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành TP. hà Nội thất thủ chuyến loại nhất (1873)

D. Thành TP. hà Nội thất thủ chuyến loại nhì (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng. # tớ cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của quần chúng. # tớ cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học